[Javascript]: không cho copy, chống click chuột phải

Bản thân H không thích chuyện vào 1 trang web mà bị cấm cái này cái kia (mà mình vượt qua dễ dàng, tại toàn code javacsript phía client :D), thế nhưng đôi khi khách hàng lại yêu cầu. Chẳng lẽ chúng ta lại áp đặt suy nghĩ của mình lên ý định của khách hàng? Nếu bạn muốn mất lòng khách hàng thì cứ làm :P (hoặc tư vấn khéo léo chút thì ok, nếu khách hàng vẫn một mực muốn thì đành chịu) Còn không thì đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn chiều lòng khách hàng.

Code chống right click

$(document).bind("contextmenu",function(e){
 e.preventDefault();
});

Code chống copy, paste

// We also check for a text selection if ctrl/command are pressed along w/certain keys
$(document).keydown(function(ev) {
  // capture the event for a variety of browsers
  ev = ev || window.event;
  // catpure the keyCode for a variety of browsers
  kc = ev.keyCode || ev.which;
  // check to see that either ctrl or command are being pressed along w/any other keys
  if((ev.ctrlKey || ev.metaKey) && kc) {
    // these are the naughty keys in question. 'x', 'c', and 'c'
    // (some browsers return a key code, some return an ASCII value)
    if(kc == 99 || kc == 67 || kc == 88) {
       return false;
    }
  }
});
Tags: