Drupal Tutorials

13 Jan
Tạo mới một node với Node Option Premium.module

Tạo mới một node với Node Option Premium.module

Node Option Premium lets you show a content teaser to the public but show the full content only to people who are logged in and have a certain role. This is typical of the strategy used by many newspapers and magazines with their paywall.

Read More
12 Jan
Hướng dẫn sử dụng Drupal's Advanced Forum.module

Advanced Forum.module có tính năng giống VBulletin, phpBB

If you want a more powerful forum in your Drupal site, we recommend Advanced Forum. The Advanced Forum module has many of the same features as VBulletin and phpBB, but it's also tightly integrated into Drupal.

Read More
12 Jan
Upload nhiều Image trong Drupal với Plupload.module

Upload nhiều Image trong Drupal với Plupload.module

I was wondering what module you think would best enable my site members to upload multiple photographs at once

Read More
11 Jan

Đặt Drupal Block vào bên trong một node

This tutorial will show you how to take a block and place it inside a Drupal node.

Read More
22 Nov
Cấu trúc file, install, module views trong Drupal 8

Cấu trúc file, install, module views trong Drupal 8

Over the last few months, we've been covering the Drupal community's progress towards releasing Drupal 8.

Read More
09 Nov
Thêm Custom Breadcrumbs cho Views Pages

Thêm Custom Breadcrumbs cho Views Pages

Recently I needed to add custom breadcrumbs to views 2 generated pages.

Read More
02 Nov
Magic Quotes lỗi cài đặt với Drupal 8

Magic Quotes lỗi cài đặt với Drupal 8

We've had a few members start to test Drupal 8 and several ran into a problem during the installation.

Read More
09 Oct
7 menu đẹp cho Drupal site

7 menu đẹp cho Drupal site

Mega menus (Multi Column Menus navigation) is web navigation menu which contain many customizable elements (like text, images, videos, slideshow...). You can easy create/find mega menu by using CSS and JavaScript, but what's about Drupal Modules? Below, you’ll find some of the Megamenu modules for your Drupal site.

Read More
17 Sep
Cài đặt nhiều website trên cùng một mã nguồn CMS Drupal 7

Cài đặt nhiều website trên cùng một mã nguồn CMS Drupal 7

Bạn sử dụng Drupal CMS để xây dựng cho bản thân, bạn bè, khách hàng, ... và số website bạn cài đặt hiện giờ đã lên đến hàng chục? Chắc chắn bạn phải đối mặt với vấn đề: Khi có lỗi bảo mật phát sinh ở nhân Drupal hoặc ở một module cộng thêm nào đó,

Read More
17 Sep
Giới thiệu Drupal và sub-domain

Giới thiệu Drupal và sub-domain

Đối với những site có rất nhiều nội dung, có lẽ chúng ta cần tạo những URL đơn giản, gọn gàng để người dùng dễ nhớ để truy cập lại sau này.

Read More

Các trang

 

thuoc tru moi cong trinh xay dung

GIÁ THÀNH:  Call 0986 018 930 - anh Sơn

Xem chi tiết

>> Thuốc trừ mối cho công trình xây dựng Lenfos 2017

>> Lenfos 50EC thuốc trừ mối công trình xưởng - kho bãi 2017

>> Diệt mối công trình xây dựng Lenfos mới nhất 2017

#

 

Cloud of tags