Zend Framework

20 Sep
Dự án implemented Phalcon với Drupal, Drupal 9 sẽ có

Dự án implemented Phalcon với Drupal, Drupal 9 sẽ có

I would advise you to finish my reading so you're ready & set to go. The outcome of this session will be a better understanding

Read More
20 Sep
Giới thiệu performance benchmark của PHP frameworks

Giới thiệu performance benchmark của PHP frameworks

There are many assumptions around performance of different PHP frameworks. I frequently hear strong opinions about superiority X over Y in this context.

Read More
11 Nov
Hướng dẫn sử dụng QTP Framework – Framework Types, Examples

Hướng dẫn sử dụng QTP Framework – Framework Types, Examples

This page is your one stop repository for all the information about the different aspects of QTP frameworks

Read More
16 Jul
Create custom library trong Zend Framewok 2

Create custom library trong Zend Framewok 2

Đã lâu rồi mới có dịp quay lại cái blog của mình mà viết thêm bài vào đây. Thời gian gần đây mình bị cuốn vào công việc, nên cũng ít chăm lo cho cái blog thân yêu này, hôm nay quay lại, tiếp tục chủ đề Zend Frameword 2 (ZF2)

Read More
16 Jun
Zend Framework 2: Login ZF2 using session basic

Zend Framework 2: Login ZF2 using session basic

Việc dùng session trong một ứng dụng web là chuyện rất bình thường và gần như là một điều bắt buộc trong việc lập trình ứng dụng web ngày nay. 

Read More
05 May
Cấu hình Zend Debugger Toolbar cho Firefox để làm việc với PhpStorm

Cấu hình Zend Debugger Toolbar cho Firefox để làm việc với PhpStorm

This tutorial explains how to make Zend Debugger Toolbar for Firefox work with PhpStorm.

Read More
31 Mar
Cách xử lý 1 request của Zend Framework 1.x - Work Flow

Phần 1 - Cách xử lý 1 request của Zend Framework 1.x - Work Flow

Đa số chúng ta làm việc với Zend Framework (ZF) nhưng cũng không nắm rõ lắm luồn dữ liệu được xử lý như thế nào?

Read More
31 Mar
Hướng dẫn tương tác giữa Zend Framework 2 và Database

Hướng dẫn tương tác giữa Zend Framework 2 và Database

Tiếp nối cho bài viết về Zend Framework 2 - Startup, chỉ đơn giản là cài đặt và chạy bộ khung của ứng dụng ZF2, hôm nay mình sẽ viết tiếp sự tương tác của ZF2 với Database.

Read More
31 Mar
Giới thiệu Tree Routing trong Zend Framework 2

Giới thiệu Tree Routing trong Zend Framework 2 - part 2

Cải tiến hơn so với version 1, ZF2 không chỉ dừng lại ở mức routing cho từng path URI cụ thể. Đến với ZF2, chúng ta sẽ làm quen với khái niệm Tree Routing - hay có thể nói là làm sao kết nối các routing lại với nhau để tạo hiệu ứng tốt hơn cho việc làm đẹp url.

Read More
31 Mar
Giới thiệu chức năng Routing trong Zend Framework 2

Giới thiệu chức năng Routing trong Zend Framework 2 - Part 1

Trong ZF2 chức năng routing được thay đổi rất đáng kể so với ZF1. Đối với ZF2, sẽ không còn cái được gọi là routing mặc định để áp dụng cho tất cả những uri được request tới. Mà thay vào đó là mọi router đều phải được đăng ký

Read More

Các trang

 

thuoc tru moi cong trinh xay dung

GIÁ THÀNH:  Call 0986 018 930 - anh Sơn

Xem chi tiết

>> Thuốc trừ mối cho công trình xây dựng Lenfos 2017

>> Lenfos 50EC thuốc trừ mối công trình xưởng - kho bãi 2017

>> Diệt mối công trình xây dựng Lenfos mới nhất 2017

#

 

Cloud of tags