Tạo ứng dụng React Native với Native Code (P2)

Bài này chia sẻ với các bạn cách tạo dự án React Native với Native Code. Project có thể được mở bằng Xcode hoặc Android Studio, có chạy với nhiều device khác nhau, sửa code là kết quả hiện theo ngay, rất thuận tiện.

Fivestar: 
Average: 5 (1 vote)