Zend Framework

20 Sep
Dự án implemented Phalcon với Drupal, Drupal 9 sẽ có

Dự án implemented Phalcon với Drupal, Drupal 9 sẽ có

I would advise you to finish my reading so you're ready & set to go. The outcome of this session will be a better understanding

Read more
20 Sep
Giới thiệu performance benchmark của PHP frameworks

Giới thiệu performance benchmark của PHP frameworks

There are many assumptions around performance of different PHP frameworks. I frequently hear strong opinions about superiority X over Y in this context.

Read more
11 Nov
Hướng dẫn sử dụng QTP Framework – Framework Types, Examples

Hướng dẫn sử dụng QTP Framework – Framework Types, Examples

This page is your one stop repository for all the information about the different aspects of QTP frameworks

Read more
16 Jul
Create custom library trong Zend Framewok 2

Create custom library trong Zend Framewok 2

Đã lâu rồi mới có dịp quay lại cái blog của mình mà viết thêm bài vào đây. Thời gian gần đây mình bị cuốn vào công việc, nên cũng ít chăm lo cho cái blog thân yêu này, hôm nay quay lại, tiếp tục chủ đề Zend Frameword 2 (ZF2)

Read More
16 Jun
Zend Framework 2: Login ZF2 using session basic

Zend Framework 2: Login ZF2 using session basic

Việc dùng session trong một ứng dụng web là chuyện rất bình thường và gần như là một điều bắt buộc trong việc lập trình ứng dụng web ngày nay. 

Read More
05 May
Cấu hình Zend Debugger Toolbar cho Firefox để làm việc với PhpStorm

Cấu hình Zend Debugger Toolbar cho Firefox để làm việc với PhpStorm

This tutorial explains how to make Zend Debugger Toolbar for Firefox work with PhpStorm.

Read More
06 Apr
Phần 2 - Zend Framework 1.x - Work Flow

Phần 2 - Zend Framework 1.x - Work Flow

Sau khi tiến trình xử lý Routing kết thúc, ZF sẽ kích hoạt tiến trình preDispatch, đây là tiến trình được xử lý trước các action trong controller của ZF.

Read More
31 Mar
Cách xử lý 1 request của Zend Framework 1.x - Work Flow

Phần 1 - Cách xử lý 1 request của Zend Framework 1.x - Work Flow

Đa số chúng ta làm việc với Zend Framework (ZF) nhưng cũng không nắm rõ lắm luồn dữ liệu được xử lý như thế nào?

Read More
31 Mar
Hướng dẫn tương tác giữa Zend Framework 2 và Database

Hướng dẫn tương tác giữa Zend Framework 2 và Database

Tiếp nối cho bài viết về Zend Framework 2 - Startup, chỉ đơn giản là cài đặt và chạy bộ khung của ứng dụng ZF2, hôm nay mình sẽ viết tiếp sự tương tác của ZF2 với Database.

Read More
31 Mar
Giới thiệu Tree Routing trong Zend Framework 2

Giới thiệu Tree Routing trong Zend Framework 2 - part 2

Cải tiến hơn so với version 1, ZF2 không chỉ dừng lại ở mức routing cho từng path URI cụ thể. Đến với ZF2, chúng ta sẽ làm quen với khái niệm Tree Routing - hay có thể nói là làm sao kết nối các routing lại với nhau để tạo hiệu ứng tốt hơn cho việc làm đẹp url.

Read More
31 Mar
Giới thiệu chức năng Routing trong Zend Framework 2

Giới thiệu chức năng Routing trong Zend Framework 2 - Part 1

Trong ZF2 chức năng routing được thay đổi rất đáng kể so với ZF1. Đối với ZF2, sẽ không còn cái được gọi là routing mặc định để áp dụng cho tất cả những uri được request tới. Mà thay vào đó là mọi router đều phải được đăng ký

Read More
31 Mar
Cài đặt Zend Framework dựa trên bộ WAMP và IDE Netbeans

Cài đặt Zend Framework dựa trên bộ WAMP và IDE Netbeans

Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cách thức cài đặt Zend Framework dựa trên bộ WAMP và IDE Netbeans.

Read More
06 Mar
Zend Framework: Zend_View Basic Placeholders

Zend Framework: Zend_View Basic Placeholders

Bài viết trước có bàn đến placeholder kết hợp với một số Zend_View_Helper trong việc thay đổi nội dung phần tử <head> tùy theo từng controller hay action, bài viết này sẽ bàn đến việc tạo ra

Read More
06 Mar
Zend Framework: Zend_View Standard Placeholders

Zend Framework: Zend_View Standard Placeholders

Hầu hết các placeholder được dùng cho việc tạo ra nội dung cho phần tử <head>, một vùng tiêu biểu không thể thao tác trực tiếp bằng tay thông qua những ứng dụng view script của bạn

Read More
06 Mar
Zend Framework: Zend_Session_Namespace

Zend Framework: Zend_Session_Namespace

Thông thường việc sử dụng session cũng đơn giản nhưng Zend cũng đã viết cho chúng ta một ứng dụng Zend Session giúp chúng ta khai báo và thao tác với session nhanh gọn hơn

Read More
06 Mar
Hướng đối tượng trong PHP: Factory Pattern

Hướng đối tượng trong PHP: Factory Pattern

Một mẫu thiết kế phổ biến khác là mẫu factory. Mục đích chính của mẫu này là cung cấp một đối tượng bằng cách ẩn đi những sự phức tạp đằng sau nó, điều này có nghĩa là

Read More

Các trang