PHP-FPM

17 Jan
 Viết biểu thức Regular Expression kiểm tra mật khẩu hợp lệ

Viết biểu thức Regular Expression kiểm tra mật khẩu hợp lệ

Nội dung bài viết này sẽ giúp các bạn ứng dụng được các kiến thức trong phần Học PHP và Regular Expression thuộc khóa học PHP nâng cao. Trong bài hướng dẫn này, chúng ta chỉ sử dụng những ký tự cơ bản của Regular Expression cũng có thể xây dựng được một ứng dụng nhỏ nhằm kiểm tra những chuỗi ký tự mật khẩu được người dùng nhập vào từ một Form cho trước.

Read More
16 Jan

Bài tập thực hành HTML môn Thiết kế Website

HTML editors such as Dreamweaver make it easy to create Web pages without knowing how to write HTML code

Read More
26 Jul
Cách phát hiện và khắc phục lỗi SQL injection trong PHP

Cách phát hiện và khắc phục lỗi SQL injection trong PHP

SQL Injection Là một trong những kiểu hack web phổ biến vào những năm trước đây, nhưng mãi cho đến hiện nay vẫn có khá nhiều trang web vẫn mắc lỗi này vì thế trong bài viết này sẽ mô tả về SQL injection và bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi hiểu rõ về nó.

Read More
23 Jul
Hướng dẫn gửi dữ liệu đi bằng Curl post

Hướng dẫn gửi dữ liệu đi bằng Curl post

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng curl để gửi dữ liệu sang một site khác. cái này khó ở phần thiết lập các thuộc tính curl_setopt thôi nhưng không sao đừng có nản  mình sẽ cung cấp cho các bạn một function mà mình đã làm sẵn các bạn chỉ cần sử dụng function đó và chạy thui ...

Read More
28 Mar
Cài đặt Nginx với PHP5, PHP-FPM và hỗ trợ MySQL trên Ubuntu 11.10

Cài đặt Nginx với PHP5, PHP-FPM và hỗ trợ MySQL trên Ubuntu 11.10

Nginx (phát âm "engine x") là một chương trình server HTTP, một reverse proxy cũng như IMAP/POP3 proxy server miễn phí, mã nguồn mở, có hiệu năng cao.

Read More

Các trang