Lập trình viên PHP - Chuẩn bị trình độ và Thử thách năng lực

Chuẩn bị gì để trở thành một Lập trình viên Web PHP

- Trang bị những kiến thức gì để xin thực tập, xin việc, thử việc đối với các công ty tuyển dụng

- Chuẩn bị Project để làm sản phẩm demo khi đi xin việc, phỏng vấn thì Project cần những chức năng gì?

- Học lập trình web PHP phải bắt đầu từ đâu, học như thế nào?

- Video được trình bày rất chi tiết và rất nhiều kiến thức cần thiết cho bạn, do đó bạn nên chịu khó bỏ một tý thời gian để xem video này để chuẩn bị tốt cho việc học và tương lai của mình nhé!

Dưới đây là yêu cầu về trình độ PHP của 1 công ty Nhật Bản

Job Description

 • Develop software applications for internal companies and customers.(main platform : PHP, MySQL.)
 • Deal with tasks given accurately and thoroughly.
 • Meet the deadline of tasks.
 • Write testable, efficient code.
 • Keep the coding rule.
 • Write and execute unit tests to assure your code work properly.
 • Escalate and consult the leader or senior developer immediately when there is any problem.

Requirement

 • About 1-3+ years of programming experience with PHP 
 • OR 1 year+ experience with Ruby, Ruby on Rails frameworks.
 • Familiar with HTML, CSS, Javascript
 • Experience working with any frameworks such as: CakePHP, Laravel, Wordpress, Zend, Yii …
 • Good foundation
 • Database: MySQL, PostgreSQL
 • Plus mark (over $1200)
 • Possible to implement the design, refine or add basic functions.
 • Experienced in working with databases.
 • Possible to reuse features and functions.
 • Follow the prepared coding rules.
 • Can understand and use important frameworks.
 • Can create test cases from spec.
 • Testing according to test spec.
 • Knowledge of LPIC-1 equivalent.
 • In meetings, you can use English, understand and answer simple problems.
 • Have a positive attitude, speak logically.
 • Have a positive attitude to learn.
Đánh giá video: 
Average: 5 (1 vote)