Sửa lỗi Can't validate SSL Certificate khi share bài viết lên Facebook 2019

  • SSL Error: Can't validate SSL Certificate. Either it is self-signed (which will cause browser warnings) or it is invalid.

  • Curl Error: Curl error: 60 (SSL_CACERT)

Mình cài đặt SSL cho các website trên VPS directadmin, mình đã cài đặt xong và trình duyệt đã nhận https ok, tuy nhiên khi check trên https://expressmagazine.net hoặc dùng công cụ https://developers.facebook.com/tools/debug/ thì vẫn còn bị lỗi, dẫn đến share bài lên facebook không được.

Và bị lỗi như sau

"Can't validate SSL Certificate. Either it is self-signed (which will cause browser warnings) or it is invalid"

Cách fix như sau:

Truy cập vào Hosting domainxx.xxx và vào mục SSL Certificates, kéo xuống phía dưới qúy khách sẽ thấy mục "Click Here to paste a CA Root Certificate"

Sau đó click vào và paste đoạn mã có trong 2 file COMODORSAAddTrustCA.crt và COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt vào đây, sau đó tick vào mục Use a CA CERT. Sau đó nhấn Save

Nhớ Restart lại Webserver và kiểm tra lại. Quan trọng nhất là tìm lấy 2 đoạn mã này nhé. Nó không phải là mã trong file domain.crt đâu nhé.