Thủ thuật xóa nhanh các nội dung trong Drupal

Trong quá trình xây dựng website với Drupal chúng ta sẽ phải tạo nhiều nội dung test và qua thời gian làm cho những nội dung đó trở nên rác và làm dữ liệu không được "đẹp". Vậy làm thế nào để xoá các nội dung đó đi một cách nhanh nhất, làm trang web trở về như lúc mới cài đặt? Chúng ta có thể dùng công cụ quản trị dữ liệu như phpmyadmin để xoá nội dung trong bảng {node}, nhưng khi đó ta phải vào từng bảng chứa các field lên quan để xoá tiếp... 

Thủ thuật xóa nhanh các nội dung trong Drupal

Thuận tiện nhất chúng ta có thể cài thêm module delete_all để thực hiện công việc này. Để cài đặt module này ta có thể lên download project rồi cài theo cách bình thường hoặc có thể sử dụng drush để cài cho thuận tiện

$ drush dl delete_all
$ drush en delete_all

Khi cài xong có thể dùng drush để xoá nội dung theo các cách sau

$ drush delete-all all    #Xoá tất cả các nội dung
$ drush delete-all content-type    #Xoá tất cả nội dung thuộc content-type

Enjoy it.