Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

DNS Server là máy chủ có chức năng phân giải tên miền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và cấu hình DNS Server trên Linux với hệ điều hành Ubuntu Server phiên bản 11.04.

1. Cài đặt

Sau khi thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ đảm nhận vai trò DNS Server, bạn thực hiện các lệnh sau để cài đặt gói BIND9 (dùng cấu hình dịch vụ DNS trên Linux):

# sudo -i
# apt-get update
# apt-get install bind9

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

Sau khi cài đặt thành công, bạn thu được thu mục chính là /etc/bind. Trong thư mục này, bạn sẽ cấu hình các file sau:

/etc/bind/named.conf.local
/etc/bind/db.local

File cơ sở dữ liệu DNS (chẳng hạn /etc/bind/db.hoanghac.org)

2. Cấu hình

Trước tiên, bạn mở file /etc/bind/named.conf.local và bổ sung một zone mới, chẳng hạn hoanghac.org:

zone "hoanghac.org" {
    type master;
         file "/etc/bind/db.hoanghac.org";
};

Tiếp theo, bạn tạo file cơ sở dữ liệu DNS /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách sao chép nội dung từ file mẫu/etc/bind/db.local:

# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.hoanghac.org

Đến đây, bạn hiệu chỉnh file /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách thay localhost. bằng tên đầy đủ của máy chủ DNS (FQDN). Thay 127.0.0.1 bằng địa chỉ IP của DNS Server và root.localhost thành một địa chỉ email chính xác, nhưng sử dụng dấu chấm "." thay vì biểu tượng "@”. Đồng thời, bạn cũng tạo ra một bản ghi (A) tương ứng với ns.hoanghac.org. Nội dung của file sẽ như sau:

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@    IN    SOA   ns.hoanghac.org.  root.hoanghac.org. (
                      2          ; Serial
                 604800          ; Refresh
                  86400          ; Retry
                2419200          ; Expire
                 604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS ns.hoanghac.org.
@    IN    A 192.168.1.10
@    IN    AAAA ::1
ns   IN    A 192.168.1.10

Tiếp theo, bạn khởi động lại dịch vụ BIND9 để những thao tác cấu hình vừa thực hiện có hiệu lực:

# /etc/init.d/bind9 restart

3. Kiểm tra

Để kiểm tra hoạt động của DNS Server, bạn sử dụng lệnh ping như sau:

# ping ns.hoanghac.org

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn tạo bộ cài đặt MacOS X 10.8 Mountain Lion trên USB

Hướng dẫn tạo bộ cài đặt MacOS X 10.8 Mountain Lion trên USB

Cuối cùng Apple cũng đã chính thức phát hành phiên bản MacOS X 10.8 Mountain Lion và người dùng có thể lên kho ứng dụng Mac AppStore để tải trực tiếp về để upgrade cho máy Mac của mình.

Hướng dẫn tạo 1 field Autocomplete bằng cách dùng the Drupal 8 Form API

Hướng dẫn tạo 1 field Autocomplete bằng cách dùng the Drupal 8 Form API

In this article, I will not explain how to customise/alter an Autocomplete Field Widget — which should only be used on from using the Drupal Admin UI.

Giải pháp theme_hook_suggestions và custom view modes cho templates trong Drupal 7

Giải pháp theme hook suggestions và custom view modes cho templates trong Drupal 7

 Entity view modes is a lighter-weight approach to supplying additional view modes, but I found that even it was cumbersome when it came to managing my view mode configuration in an easily-deployable way.