Buổi Global training days tại Đại học Bách Khoa - 14/06/2013

Giới thiệu

Tên Nguyễn Tiến Sĩ

Trai làng đang sống ở thành phố, là kĩ sư lập trình web, làm việc với Drupal trên 4 năm, thích đọc sách, chạy bộ mỗi sáng và viết này nọ.

Kinh nghiệm:

Liên hệ:

 • nguyen@tiensi{dot}me

Mục lục

 • Giới thiệu về Drupal.
  • Lịch sử Drupal.
  • Các thuật ngữ Drupal.
 • Kinh nghiệm học Drupal.
 • Bắt đầu từ đâu?
 • Học như thế nào?
 • Nên đọc tài liệu gì?

Lịch sử Drupal

 • Năm 2000:
  • Dries Buytaert là sinh viên tại đại học Antwerpen, Belgium
  • Tháng 5 năm 2000 Drop.org ra đời.
  • Các opensource lúc đó: slashcode, phpnuke, thatware
 • Năm 2001:
  • 01/2001 Drupal 1.0 phát hành, gồm: Modules, Themes, Content, Diary, Blocks
  • 03/2001 Drupal 2.0 phát hành, gồm: Translations, User ratingss, Sections
  • 09/2001 Drupal 3.0 phát hành, gồm: Nodes, Blogs, Polls và Drupalicon sinh ra.
  • 12/2001 Drupal.org thay thế cho Drop.org.
  • Bộ 3 Drupal lúc đó gồm: Dries Buytaer (uid: 1), Steven Witten (uid: 10), Kjartan Manner (uid: 2)
 • Năm 2002
  • 06/2002 Drupal 4.0 phát hành, gồm: Blogger API, Taxonomy, Distributed Auth
  • 10/2002 Movable Type phát hành
 • Năm 2003
  • 02/2003 Drupal 4.1 phát hành, gồm: Throttle, Pagers, bỏ Ratings
  • 05/2003 Wordpress phát hành.
  • 08/2003 Drupal 4.2 phát hành, gồm: Clear Urls
  • 11/2003 Drupal 4.3 phát hành, gồm: Url aliases, Breadcrumbs
 • Năm 2004
  • 02/2004 Facebook ra đời.
  • 02/2004 sinh nhật của Flexinode, tiền thân của CCK.
  • 04/2004 Drupal 4.4 phát hành, gồm: Fieldsets, Chameleon theme, Pushbutton
  • 10/2004 Drupal 4.5 phát hành, gồm: Tabs, File Upload, User Profiles, Bluemarine
 • Năm 2005
  • 04/2005 Drupal 4.6 phát hành, gồm: Utf8, Multisite, UI rework
  • 08/2005 Joomla ra đời.
  • 10/2005 sinh nhật của Dashboard, sau này là Panels.
  • 11/2005 Views ra đời.
  • 12/2005 có cuốn sách đầu tiên về Drupal.
 • Năm 2006
  • 01/2006 postcast đầu tiên của Lullabot.
  • 03/2006 Twitter ra đời.
  • 05/2006 Drupal 4.7 phát hành, gồm: Lots of JS/Ajax, Free tagging, PHPTemplate
  • 09/2006 MTV dùng Drupal.
  • 11/2006 trang versions & releases cho module của Drupal được tạo ra.
 • Năm 2007
  • 01/2007 Drupal 5.0 phát hành, gồm: Web installer, Garland theme, jQuery
  • 01/2007 trang group cho Drupal sinh ra (groups.drupal.org)
  • 03/2007 bài hát cho Drupal được tạo ra.
 • Năm 2008
  • 06/2008 kiểm tra mức khả dụng của Drupal tại đại học Baltimore (USA).
  • 07/2008 Steven Witten rời khỏi Drupal (mất mát lớn cho Drupal).
  • 09/2008 Drupal.org được tái thiết kế.
 • Năm 2009
  • 02/2009 dự án D7UX khởi động.
  • 03/2009 Drupalcon tại DC (Washington, D.C) được tổ chức.
  • 04/2009 Buzzr và Drupal Gardens sinh ra.
  • 09/2009 Drupalcon tại Paris.
  • 10/2009 Nhà Trắng dùng Drupal.
 • Năm 2010
  • 01/2010 data.gov.uk dùng Drupal.
  • 04/2010 Drupalcon lớn tại SF (San Francisco).
  • 04/2010 lên kế hoạch tiến trình phát hành Drupal 7.
  • 10/2010 Drupal 7.0 phát hành, gồm: Overlay, UI fixes, New DB API, Tests, Field API (tiền thân là CCK)
 • Năm 2011
  • 03/2011 Drupalcon tại Chicago.
  • 03/2011 Khởi động Drupal 8, branch 8.x được tạo.
  • 03/2011 Investor.gov sử dụng Drupal.
  • 03/2011 CMI (Configuration Management Initiative) đưa vào Drupal 8 do Greg Dunlap (aka: heyrocker) chủ trì.
  • 04/2011 Đưa Web services vào Drupal 8 do Larry Garfield (aka Crell) chủ trì.
 • Năm 2011:
  • 04/2011 Vấn đề Design ở Drupal 8 do Jeff Burnz chủ trì.
  • 05/2011 Hỗ trợ Multilingual ở Drupal 8 do Gábor Hojtsy chủ trì.
  • 05/2011 Đưa HTML5 trong Drupal 8 do Jacine Luisi chủ trì.
  • 06/2011 Lên kế hoạch phát hành Drupal 8.
  • 07/2011 Twitter sử dụng Drupal.
  • 10/2011 PayPal developer community sử dụng Drupal.
  • 10/2011 Mobile cho Drupal 8 do John Albin Wilkins (http://palantir.net) chủ trì.
  • 11/2011 Zynga sử dụng Drupal.
  • Các vấn đề chính được đưa vào Drupal 8: Configuration Management (Greg Dunlap), Web Services (Larry Garfield ), Multilingual (Gábor Hojtsy), HTML5 (Jacine Luisi), Design (Jeff Burnz) và Mobile (John Albin)
 • Năm 2012:
  • 02/2012 Thông báo tiến trình phát triển Drupal 8.
   • 01/02/2012: Đóng băng tính năng.
   • 01/02/2013: Đóng băng code.
   • 08/2013: Phát hành Drupal 8.
  • 02/2012 Thảo luận về Resful ở Drupal 8 (WSCCI).
  • 02/2012 Symfony được đưa vào Drupal 8.
  • 03/2012 Thảo luận về Layouts cho Drupal 8.
  • 03/2012 Drupalcon ở Denver (USA).
  • 05/2012 Dự án Spark khởi động cho Drupal 7 và sẽ đưa vào Drupal 8.
  • 05/2012 Spark hỗ trợ in-line edit.
  • 06/2012 Angela Byron (webchick) làm co-maintainer cho Drupal 8.
  • 06/2012 Spark hỗ trợ responsive layout.
  • 08/2012 Spark hỗ trợ mobile.
  • 08/2012 Mollom của Dries được bán lại cho Acquia.
  • 08/2012 Chọn WYSIWYG nào cho Spark, chọn Aloha (sau này đổi qua ckeditor).
  • 08/2012 Phát hành phiên bản alpha của Spark.
  • 08/2012 White House đóng góp ngược lại cho Drupal (https://github.com/whitehouse/petition).
  • 09/2012 Cập nhật kế hoạch phát hành Drupal 8.
  • 01/04/2013: Đóng băng tính năng.
  • 09/2012 Views được đưa vào core Drupal 8 do Earl Miles (merlinofchaos) chủ trì.
  • 11/2012 Dời ngày đóng băng tính năng, code ở Drupal 8.
  • 12/2012 Acquia nhận đầu tư 30 triệu USD ở series E.
 • Năm 2013:
  • 01/2013 Đổi từ Aloha sang CKEditor (được đưa vào Drupal 8).
  • 01/2013 Radio France hỗ trợ dự án Spark.
  • 02/2013 Cập nhật kế hoạch phát triển Drupal 8.
  • 05/2013 Cập nhật kế hoạch phát triển Drupal 8.
  • 05/2013 Kêu gọi sửa lỗi ở Drupal 8.
  • 05/2013 Drupalcon Portland (USA), Dries thông báo muốn dùng chính thức Drupal 8 hãy đợi tới 2014.

Các thuật ngữ Drupal

 • Node
 • Taxonomy
 • Block
 • Menu
 • Entity
 • ...
 • Xem thêm ở: https://drupal.org/glossary

Kinh nghiệm học Drupal

Bắt đầu từ đâu?

 • Tiếp cận Drupal với vai trò:
  • Xây dựng website (website building).
  • Phát triển (development).
 • Xây dựng website:
 • Cài đặt Drupal.
 • Cài đặt module/cấu hình.
 • Cài đặt theme/cấu hình.
 • Biết các thành phần của Drupal, như: block, menu, path,…
 • Biết các API của Drupal như: Menu API, Field API, Form API, Node API, ...
 • Phát triển website:

Học như thế nào?

 • Có 2 cách học::
  • Lý thuyết tới thực hành.
  • Thực hành tới lý thuyết.

Chú ý: Thời gian đọc tài liệu không quá 20% quỷ thời gian của bạn, 80% thời gian còn lại là code và code.

Nên đọc tài liệu gì?

 • Tài liệu trên drupal.org: https://drupal.org/documentation (tiếng Anh)
 • Hỏi đáp: http://www.drupalvietnam.org (tiếng Việt)
 • Sách: http://www.drupalvietnam.org/sach
 • Blogger về Drupal nổi tiếng: https://drupal.org/planet
 • Tuần Drupal: http://theweeklydrop.com

Chú ý: Thời gian đọc tài liệu không quá 20% quỷ thời gian của bạn, 80% thời gian còn lại là code và code.

Nguồn tham khảo

 • http://www.drupal.org
 • http://kristjanjansen.ee

Tommy Tran - Expressmagazine.net