Google thừa nhận nhiều người dùng iOS khó truy cập Gmail

Theo blog AllThingsD, Google đã công khai thừa nhận việc một số người sử dụng iOS gặp khó khăn khi kết nối với Gmail và công ty đang phát triển bản sửa lỗi.

Nhiều người dùng cho biết nhận được thông báo lỗi "mail service imap.gmail.com is not responding" (dịch vụ truy nhập và quản lý thư imap.gmail.com không hồi đáp) khi cố gắng tải thư mới trên iPhone hoặc iPad.

Google

Theo Google, đây là hiện tượng người dùng thiết bị Apple khi sử dụng dịch vụ Mail qua giao thức IMAP không thể đồng bộ với tài khoản Gmail của họ và bị báo lỗi sai username/password (tên người dùng/mật khẩu). Google cho biết, "phần lớn người sử dụng đang vượt quá giới hạn băng thông IMAP" và công ty "đang tiếp tục điều tra".

Google đã đưa đề này và một số bản sửa lỗi tạm thời lên diễn đàn trợ giúp Gmail Known Issues dưới đề mục 'POP, IMAP and Sync'.

Nguồn: MacRumors