Galleries: Nga Wendy và LG Optimus One

Optimus One có cpu 600mhz, RAM 512MB, ROM 512MB, màn hình 3"2 độ phân giải 320x480 và chụp hình 3.0Mp...

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet