Tạo một Android Project đầu tiên

Bước 1:

Mở eclipse, chọn File->New->Android Application Project (trường hợp Android Application Project không hiện ra, ta nhấn vào Other).

Nhấn vào Other hiện ra khung như sau, chọn Android/Android Application Project.

Nhập thông tin Project:

Minimum Required SDK: Phiên bản Android thấp nhất có thể chạy chương trình này.
Target SDK: Phiên bản hiện tại của chương trình.
Compile With: Biên dịch sang phiên bản khác.

Nhấn Next cho đến khi hoàn tất.

Đây là cấu trúc cây thư mục của một Android Project.

Bước 2: Thiết kế giao diện

Double click vào file main.xml (để thiết kế giao diện).

Chú ý vùng bên dưới có 2 tab Graphical và main.xml cho phép ta chuyển đổi qua lại giữa thiết kế giao diện bằng thao tác và bằng lệnh xml

Vào tab xml để thay đổi chữ “Hello world” thành “Nhất Nghệ – lớp lập trình Android”

Nhấn Run As chọn Android Application.

Tip: Nên chạy thiết bị ảo trước khi chạy project, chạy project xong không nên
đóng thiết bị ảo lại, mỗi lần mở lại sẽ rất lâu.

Hoàn tất, đợi chút để chương trình chạy và xem kết quả

Theo khoapham.vn