Thiết kế Android game: Touch Gallery Images

Thiết kế Android game: Touch Gallery Images

Mục tiêu:

Xây dựng ứng dụng hiển thị Slide show một Gallery đơn giản sau một khoảng thời gian định trước sẽ tuần tự hiện các hình ảnh trong danh sách

Cho phép touch vào màn hình để chuyển đổi xem ảnh khác.

Chuẩn bị: Chép 4 file hình ảnh sample_0.jpg, sample_1.jpg, sample_2.jpg, sample_2.jpg vào folder res/drawable-hdpi

Bước 1: Thiết kế giao diện

Kéo ImageView từ cột Palette sang màn hình thiết bị. Các bạn thiết kế như hình sau:

Thiết kế Android game: Touch Gallery Images

Bước 2:

Viết code xử lý của file MainActivity.java trong folder src

Viết code khai báo 1 mảng kiểu int chứa danh sách tham chiếu hình ảnh mỹ nhân, 1 mảng String chứa danh sách họ tên mỹ nhân

int img_list[] ={
      R.drawable.sample_0,
      R.drawable.sample_1,
      R.drawable.sample_2,
      R.drawable.sample_3
  };
  
String img_description_list[]={
      "Điêu Thuyền",
      "Đắc Kỷ",
      "Tây Thi",
      "Dương Quý Phi"
  }; 

Viết code cho sự kiện người dùng touch trên màn hình thì chuyển ảnh

LinearLayout layout = (LinearLayout) findViewById(R.id.root);
    
    layout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      
      @Override
      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

        tv.setText(img_description_list[count]);
        img.setImageResource(img_list[count]);

        count++;
        if(count==4) count=0;        
      }
    }); 

Viết code định thời gian tuần tự chuyển đổi ảnh.

new CountDownTimer(15000, 3000) {
      
      @Override
      public void onTick(long millisUntilFinished) {
        // TODO Auto-generated method stub

        tv.setText(img_description_list[count]);
        img.setImageResource(img_list[count]);

        count++;
        if(count==4) count=0;
      }
      
      @Override
      public void onFinish() {
        // TODO Auto-generated method stub
        tv.setText("The End. Thanks you!!!");
      }
    }.start(); 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Portal chuyên gia, e-Marketplace portal tạo ra thế giới internet thu nhỏ

Portal chuyên gia, e-Marketplace portal tạo ra thế giới internet thu nhỏ

Ngày nay khái niệm portal không chỉ áp dụng cho các ‘gã khổng lồ truyền thông’ kể trên, nguyên lý một đầu mối cho tất cả đã được áp dụng vào việc nâng cấp,

Bỏ qua Search API đi Reindex a Node / an Entity Drupal 7

Bỏ qua Search API đi Reindex a Node / an Entity Drupal 7

By default Search API (Drupal 7) reindexes a node when the node gets updated.

Đào tạo SEO, Đào tạo SEO cho công ty

Đào tạo SEO, Đào tạo SEO cho công ty

Đào tạo SEO 2012 cung cấp các chương trình Đào tạo SEO cá nhân, Đào tạo SEO doanh nghiệp. Các khóa Đào tạo SEO chuyên biệt: Đào tạo SEO Joomla!; Đào tạo SEO Wordpress, Đào tạo SEO Drupal, Đào tạo SEO web thương mại điện tử, Đào tạo SEO blog…. Nhiều chương trình khuyến mãi học phí Đào tạo SEO 2012 đang chờ quý khách.