Thiết kế Android game: Sự kiện Button Click

Thiết kế Android game: Sự kiện Button Click

Yêu cầu bài tập:

Viết chương trình nhập họ tên, khi click nút button sẽ hiện ra dòng chào bạn + họ tên

Bước 1:

Tạo giao diện cho chương trình của mình

Tạo một project mới, trong tab “Graphical Layout”, kéo các đối tượng từ cột bên trái sang giao diện chương trình.

Bài tập này cần các đối tượng sau: 2 TextView, 1 Button ( trong mục Form Widgets), 1 EditText ( trong mục Text Fields).

Sang tab xml chỉnh sửa lại nội dung Text View, label nút Button…

Giao diện chương trình như sau:

Bước 2: Tiến hành viết code bắt sự kiện onclick button

Mở file MainActivity.java. Viết các mã lệnh như sau:

Thêm các thư viện trong phần khai báo thư viện ở đầu trang

import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView; 

Trong class MainActivity khai báo các đối tượng trên giao diện

TextView tv;
EditText et;
Button btn;

Trong hàm onCreate (hàm này là hàm thực thi, giống như void main trong C), ta ánh xạ các đối tượng vừa khai báo trên đến các đối tượng trên giao diện

tv  = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
  et  = (EditText) findViewById(R.id.editText1);
  btn = (Button) findViewById(R.id.button1); 

Giải thích code:

findViewById là hàm truy xuất một phần tử bằng id của nó

R là đối tượng giao diện chương trình, Text View, EditText , Button,…đều thuộc R. Lấy id các đối tượng giao diện bằng cách R.id . Id của các đối tượng này được set trong file xml

Ví dụ: Id của chúng được ghi ở dòng android:id=”@=id/ID”

<EditText
    android:id="@+id/nhap_id_o_day"//dong nay
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@+id/editText1"
    android:layout_alignTop="@+id/textView2"
    android:ems="10" /> 

Để bắt sự kiện Onclick nút Button ta viết đoạn code sau:

btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      
      @Override
      public void onClick(View arg0) {
        // TODO Auto-generated method stub
        tv.setText("Chào bạn:"+et.getText().toString());
      }
    }); 

Giải thích code:

btn.setOnClickListener: gán sự kiện click chuột cho nút button.
tv.setText: gán text cho TextView
et.getText: lấy nội dung của editView, tuy nhiên nội dung này chưa phải là kiểu chuỗi, ta phải chuyển nó thành kiểu chuỗi bằng phương thức toString().

Hoàn tất, chạy và xem kết quả

Thiết kế Android game: Sự kiện Button Click

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cấu hình để debugging Drush commands với Xdebug và PHPStorm

Cấu hình để debugging Drush commands với Xdebug và PHPStorm

Oftentimes, I run into issues with drush commands that needed more debugging power than dpm() provides. In search for a way to debug PHP scripts from the CLI, or drush commands more specifically,

Open Android Apps with Voice Control

Open Android Apps with Voice Control

There are lots of smartphone apps are available in the market which allows you to recognize your voice and controls the apps.

 CEO Facebook đã bay từ Lào Cai về lại Hà Nội

CEO Facebook đã bay từ Lào Cai về lại Hà Nội

Theo lái xe của công ty du lịch Đức Minh chở đoàn từ khách sạn Topas về thành phố Lào Cai từ 8 giờ 30 phút nhưng do yêu cầu đi chậm nên 10 giờ 30 đoàn mới tới vị trí...