Tạo Một Crystal Report đầu tiên của bạn

Tạo Một Crystal Report đầu tiên của bạn

Trước khi bạn học về tất cả những cái cơ bản của Crystal Report thì tốt hơn là bây giờ ta sẽ tạo thử một Crystal nhỏ một cách nhanh chóng để bạn hình dung về Crystal Report ...

Bây giờ bạn hãy mở Visual Studio và tạo cho bạn một project mới . Nó có thể tạo trong cả hai ngôn ngữ là VB.NET hoặc C# và nó có thể là một Window Application hoặc ASP.NET . Thiết kế báo cáo với Crystal Report là một kiểu chương trình độc lập .Những bước để làm một Crystal thì giống nhau cho cả hai kiểu chương trình ứng dụng này .

Trong Project được mở bạn chọn Project > Add New Item . Điều này sẽ làm hiện ra những dánh sách các kiểu mẫu chương trình có thể thấy . Bạn chọn kiểu trong này là Crystal Report . Hình dưới sẽ cho bạn thấy hộp hội thoại này cho một Window Application của bạn . Giờ bạn hãy click vào create để tạo một report .

Khi đó hộp thoại Crystal Report Gallery sẽ xuất hiện ... Bạn chấp chọn giá trị của nó làAs a Blank Report và nhấn OK (Hình dưới)

                Tiến hành thiết kế report:

                - Thêm vào dòng tiêu đề của report (Insert Text object):

- Đặt tiêu đề như hình(Thiết lập thông qua của sổ Properties hay Popup menu)

Tiến hành kết nối CSDL:

- Double click OLE DB (ADO) ta được giống hình bên dưới:

- Chọn file dữ liệu:

-Bấm Next ->Finish

Lấy dữ liệu thông qua câu lệnh truy vấn:

- Double click vào menu Add Command:

- Nhấn OK:

- Nhấn OK:

- Nắm và kéo các field vào Report như hình sau:

Lưu Report - Thiết kế Form 1 như sau:

- Kéo thả CrystalReportViewer vào Form 1:

- Viết hàm xử lý sự kiện:

private void crystalReportViewer1_Load(object sender, EventArgs e)
 {
      CrystalReport1 rpt = new CrystalReport1();
      crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
}

Vậy là các bạn đã làm xong báo cáo bằng Crystal report rồi đó. >_<

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Phần 1: Giới thiệu Composer in contrib

Phần 1: Giới thiệu Composer in contrib

 Add a composer.json file to your Drupal 8 module. The example below gives everything you need.

Mạng xã hội ảnh hưởng lớn đến kinh doanh và thương hiệu

Mạng xã hội ảnh hưởng lớn đến kinh doanh và thương hiệu

Dân chủ ngự trị tối cao cho các công ty sử dụng mạng xã hội để tiếp thị bản thân và sản phẩm của họ.

Chỉ số sức mạnh của 1 trang web trong SEO

Chỉ số sức mạnh của 1 trang web trong SEO

Bài viết này trình bày những yếu tố cấu thành nên chỉ số sức mạnh của 1 trang web (webpage không phải website) để làm cơ sở trong việc nghiên cứu từ khóa cho các chiến dịch SEO.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services