ASP.Net: Đối tượng Server và biến application

ASP.Net: Đối tượng Server và biến application

Chào mọi người, để típ theo về phần giới thiệu các đối tượng trong WEB ASP.Net hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách sử dụng Đối tượng Server áp dụng xây dựng tính năng Upload File đồng thời tìm hiểu về biến application trong ASP.Net

1. Đối tượng Server trong ASP.Net

Đối tượng Server được sử dụng để cung cấp thông tin của Server cho ứng dụng.

  • Thuộc tính MachineName Thuộc tính này được dùng để lấy tên của Web Server.
  • Phương thức Mappath Phương thức Mappath được dùng để lấy đường dẫn vật lý hoặc đường dẫn ảo đến một thư mục
    trên Server.
  • Phương thức Transfer(<Đường dẫn đến trang cần yêu cầu>)

Ngừng thi hành trang hiện hành, gởi yêu cầu mới đến trang được gọi thực hiện.

Bây giờ chúng ta thực hành một ứng dụng nhỏ về đối tượng Server trong ASP.Net, thực hiện việc upload file lên server.

Tạo dự án WEB và giao diện đơn giản như sau:

1
2
3
4
<!--
        <asp:FileUpload ID="FileUploadHinh" runat="server" />
        <asp:Button ID="btGuiHinh" runat="server" Text="Gửi" onclick="btGuiHinh_Click" />
-->

Có một FileUpload và nut gửi và bây giờ thực hiện như sau: trong sự kiên btGuiHinh_Click chúng ta sẽ lấy địa chỉ file và upload lên server.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<!--
    protected void btGuiHinh_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (FileUploadHinh.HasFile)//kiểm tra có tập tin nào được chọn không
        {
            string filename = "~/Hinh/" + FileUploadHinh.FileName;
            // Thiết lập đường dẫn cho tập tin
 
            string s = Server.MapPath(filename);
            // Lấy địa chỉ vật lý cho tập tin của ứng dụng
 
            FileUploadHinh.SaveAs(s);
            // Lưu tập tin vào thư mục hình
 
            Response.Write("Bạn đã gửi file: " + FileUploadHinh.FileName + " thành công!");
            // Thông báo thành công!
        }
    }
-->

Trong đó mình đã giả thích qua chú thích và tiến hành demo.

Sử dụng đối tượng server Upload File

Sử dụng đối tượng server Upload File

Vào trong thư mục kiểm tra nếu có hình nghĩa là file đã upload như mong muốn.

File Upload thành công

File Upload thành công

2. Đối tượng application trong ASP.Net

Đối tượng application dùng để quản lý tất cả các thông tin trong ứng dụng web, biến application được tạo ra có thể dùng ở mọi trang trong site và chỉ được hủy khi kết thúc ứng dụng (application tồn tại trong suốc quá trình sống của ứng dụng).

Các dùng application

Khai báo biến application trong asp.net

1
Application["Tên Biến"] = Giá trị;

Cách lấy giá trị cũng giống như ở Session.

1
Biến = Application["Tên Biến"];

Ví dụ:

1
2
3
4
Application.Lock();
Application["SoLanTruyCap"] = 0;
Application["SoNguoiOnline"] = 0;
Application.UnLock();

Trong ví dụ trên do trong cùng một lúc khách truy cập có thể có nhiều và làm thay đổi của biến Application nên ta cần Lock và UnLock phiên làm việc đó. Các bạn dễ dàng thấy được khác với session là chỉ sử dụng biến đó cho 1 user và 1 phiên làm việc còn biến Application tạo ra sử dụng cho ứng dụng nào đó không phụ thuộc và các yếu tố như session.

ASP.Net: Đối tượng Server và biến application

Application trong Asp.net

Giả sử mình làm một ứng dụng get Họ và Tên sử dụng đối tượng Application. Bạn vào Visual Studio tạo dự án web và một giao diện đơn giản bao gồm một text box lấy tên và nút gửi như sau:

1
2
3
4
<!--
        <asp:TextBox ID="txtTen" runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:Button ID="btGui" runat="server" onclick="btGui_Click" Text="Gửi" />
-->

Trong sự kiên click của nút gửi bạn sử dụng một biến application gáng bằng tên sau đó chuyển hướng quá trang layTen.aspx.

1
2
3
4
5
protected void btGui_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application["Ten"] = txtTen.Text;
    Response.Redirect("layTen.aspx");
}

Ở bên trang layTen.aspx bạn lấy giá trị biến Application đã tạo ra để hiển thị

1
2
3
4
5
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string ten = Application["Ten"].ToString();
    Response.Write("Tên Bạn Là: " + ten);
}

Demo sử dụng  application trong asp net

Demo sử dụng application trong asp net

Kết luận: Thật ra còn nhiều vấn đề để nói, đây là mang tính chất giới thiệu với các bạn về một đối tượng server và biến application trong ASP.Net. Bạn có thể lập ra bảng so sánh về session cookies và application để hiểu thêm về các đối tượng này.Chúc thành công!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Sử dụng field trong Drupal: Inline Entity Form Vs Field Collection

Sử dụng field trong Drupal: Inline Entity Form Vs Field Collection

In this example I'll be adding a page with the ability to add a list of pets. The available fields will be the pet name, image, type (term reference) and a long text description field.

Gái mại dâm trên đường phố C annes trong thời gian liên hoan phim 2019

Trao đổi thân xác ở Cannes - Gái gọi hạng sang nhất thế giới (phần 1)

Liên hoan phim Cannes (Pháp) tràn ngập không khí lễ hội. Nhiều gương mặt ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ với trang phục lộng lẫy. Thế nhưng phía sau hào quang ấy là đủ chiêu trò đổi chác tình dục và mua bán thân xác.

Biểu tượng chọn Profile nằm cạnh bar “New Tab”.

Trình duyệt Chrome 16 hỗ trợ nhiều tài khoản

Để khởi động tính năng này, người dùng click vào biểu tượng cờ lê ở bên phải, sau đó đến Personal stuff rồi Add new users và đặt tên.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services