Cornered development

02 Feb
Giới thiệu về biểu thức chính quy – Introduction to Regular expression

Giới thiệu về biểu thức chính quy – Introduction to Regular expression

Bài viết này sẽ giới thiệu một cách tổng quan về regular expression (biểu thức chính quy). Giải thích vai trò của regular expression và giới thiệu một số công cụ để chúng ta dễ dàng tìm hiểu, sáng tạo và debug.

Read More
02 Feb
Ứng dụng Chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu bằng C#

Ứng dụng Chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu bằng C#

Trong nhiều ứng dụng, chúng ta cần chuyển tiếng Việt có dấu sang kiểu không dấu. Ví dụ như khi bạn tải một file đặt tên bằng tiếng Việt có dấu

Read More
01 Feb
Sử dụng control ListView trong C# – Using ListView control in C#

Sử dụng control ListView trong C# – Using ListView control in C#

ListView là một control dùng để hiển thị một danh sách các item với các biểu tượng. Chúng ta có thể sử dụng một  ...

Read More
30 Jan
Tối ưu hóa mã nguồn C/ C++ – Optimize source code C/ C++

Tối ưu hóa mã nguồn C/ C++ – Optimize source code C/ C++

Khi bắt đầu viết một chương trình bằng một ngôn ngữ nào đó, thông thường bạn chỉ chú trọng vào việc ,...

Read More
30 Jan
Lấy danh sách liên hệ từ gmail bằng C# – Get Gmail contact list using C#

Lấy danh sách liên hệ từ gmail bằng C# – Get Gmail contact list using C#

Việc lấy danh sách liên hệ từ gmail có rất nhiều cách, đơn giản nhất là sử dụng tính năng export contacts được tích hợp sẵn trong gmail.

Read More
30 Jan

Tạo file DLL trong C#

Để tạo File DLL trong C# bạn làm như sau:
Bước 1: Mở Visual Studio và tạo mới project loại : Class Library

Read More
26 Jan
Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Database Normalization

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Database Normalization

Dù có nhiều ý kiến trái ngược nhưng chuẩn hóa CSDL là một việc quan trọng để có được một CSDL tốt: không còn các dị thường (update anomaly, insertion anomaly, deletion anomaly), không có dư thừa dữ liệu.

Read More
17 Jan
Access your Android Mobile on the web with Androidonweb

Access your Android Mobile on the web with Androidonweb

Androidonweb is free to use app for android mobile phone which allows you to access your android phone on the web, anywhere, anytime.

Read More
16 Jan
Bóc tách nội dung từ trang Web

Bóc tách nội dung từ trang Web

Việc bóc tách nội dung trên web thường được thực hiện bằng cách sử dụng các crawler hay wrapper.

Read More
15 Jan
Vấn đề 3 - Mảng và con trỏ

Vấn đề 3 - Mảng và con trỏ

Bài toán số 3.1: Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng.

Read More
15 Jan
Vấn đề 2 - Chương trình con

Vấn đề 2 - Chương trình con

Bài toán số 2.1: Viết chương trình chuyển đổi số tự nhiên N cho trước sang hệ cơ số 2 bằng việc xây dựng hàm chuyển đổi.

Read More
15 Jan
Vấn đề 1 - Cấu trúc điều khiển

Vấn đề 1 - Cấu trúc điều khiển

Bài toán số 1.1: Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến N. Bài toán số 1.2: Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không.

Read More
15 Jan
Bắt đầu với Borland C

Bắt đầu với Borland C

Chạy chương trình Borland C hoặc Turbo C để có được phần cửa sổ soạn thảo chương trình:

Read More
13 Jan

Hướng dẫn cài đặt Borland C

Sau khi tải về giải nén ra một thư mục nào đó trên một ổ đĩa nào đó. Ví dụ BC31 trên ổ đĩa D:

Read More
05 Jan
Menu Shortcuts in C# .NET

Menu Shortcuts in C# .NET

Menus usually have shortcuts. These are the underlined letters that you see when you click a menu.

Read More
28 Dec
Top 5 Android eBook Apps

Top 5 Android eBook Apps

The major eBook sellers all provide ebook reading apps for Android phones and tablets, and they're free!

Read More

Các trang

Photo Gallery & Recent Posts

Ảnh đẹp về công nghệ, xe hơi...