JavaScript

06 Mar
Thuộc tính trong DOM như attributes, childNodes...

Thuộc tính trong DOM như attributes, childNodes...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM như attributes, childNodes, className, firstChild, innerHTML, lastChild, length, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, parentNode, previousSibling.

Read More
06 Mar

Giới thiệu về DOM Scripting

Khi bạn tạo một trang web và tải nó vào trình duyệt web, khi này DOM (Document Object Model) sẽ bắt đầu làm việc. Nó nhận hồ sơ đã viết và chuyển hồ sơ này thành một đối tượng document. Nếu bạn đã học một ngôn ngữ lập trình nào đó thì nói đến đối tượng chắc bạn cũng hiểu, vậy ở đây DOM cũng tương tự.

Read More
06 Mar

Ví dụ về chuyển đổi hình tự động với Javascript

Sau một số bài viết giới thiệu về DOM có lẽ cũng nên làm một vài ví dụ cho hứng khởi chứ cứ lý thuyết hoài cũng ngán, nhưng có lý thuyết thì mới có thực hành và lý thuyết vững thì thực hành mới thành công. Từ giễ tới khó luôn là phương châm đúng, sau khi lục lọi trong mớ ví dụ đã làm tôi đã tìm được một ví dụ có thể nói là rất giễ thực hành. Ví dụ sau sẽ thực hiện chức năng tự động chuyển hình ảnh theo một thời gian định trước. Tuy ví dụ sau không thực sự ứng dụng nhiều trong thực tế bởi vì đây chỉ là một ví dụ đơn giản, nhưng ví dụ này cũng là tiêu biểu để bạn hiểu rõ về phương thức setTimeout() mà tôi có giới thiệu ở bài trước.

Read More
06 Mar

Giới thiệu 9 phương thức của mảng trong Javascript

Để viết các ứng dụng với javascript thì việc vận dụng mảng là một điều hết sức cần thiết. Javascript cũng như các ngôn ngữ lập trình khác cũng có mảng và cách thức làm việc của mảng trong Javascript cũng tương tự, vấn đề cần quan tâm là các chức năng thao tác với mảng thì mỗi một ngôn ngữ lập trình đều viết sẵn một số hàm hoặc phương thức để thao tác, ý nghĩa của các hàm thì giống nhau chỉ khác ở cách khai báo và cách gọi tên hàm của từng ngôn ngữ.

Read More
06 Mar
Thuộc tính và phương thức của đối tượng window trên Browser

Thuộc tính và phương thức của đối tượng window trên Browser

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính và phương thức phổ biến của đối tượng window như window.history, window.location, navigator.userAgent, screen.width, screen.height, window.open(), window.close(), window.scrollTo(), window.setInterval(), window.setTimeout(), và window.print().

Read More
06 Mar
Hướng dẫn kiểm tra trình duyệt người dùng với Javascript

Hướng dẫn kiểm tra trình duyệt người dùng với Javascript

Cũng như CSS không phải tất cả các trình duyệt đều có mức độ hỗ trợ như nhau, sẽ có một số chức năng Javascript nào đó của bạn có thể sẽ không hoạt động trên một số trình duyệt cũ như IE6, IE7, hoặc IE8..., và cũng không phải tất cả các trình duyệt đều chạy trơn chu ứng dụng của bạn, có thể một số trình duyệt sẽ ngốn tài nguyên hệ thống và bạn phải tìm cách để thay thế bằng một đoạn mã khác hoặc loại đoạn mã đó khỏi những trình duyệt mà bạn không mong muốn.

Read More
06 Mar
Ví dụ kiểm tra form hợp lệ với Javascript

Ví dụ kiểm tra form hợp lệ với Javascript

Thực sự chúng ta có thể "mì ăn liền" với chức năng kiểm tra form hợp lệ bởi cũng có nhiều source miễn phí và không miễn phí được viết gói gọn chỉ cần bỏ vào dùng là xong. Từ khi có Jquery số ứng dụng kiểm tra form là khá nhiều, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể xây dựng cho mình một ứng dụng Javascript để kiểm tra hợp lệ cho form,  điều này giúp bạn làm chủ code của mình tốt hơn và hoàn toàn có thể tùy chỉnh ứng dụng theo ý của bạn đồng thời nếu bạn đang muốn phát triển về Javascript thì cũng là một ví dụ bổ ích.

Read More
06 Mar

Kiểm tra tính hợp lệ của email - Regular Expressions

Tutorial này cho các bạn biết cách Validate 1 địa chỉ email hợp lệ bằng Javascript kết hợp Regular Expressions. Đầu tiên các bạn tạo 1 Form nhập gồm 1 textField có id là email và 1 nút bấm để bấm check địa chỉ email được nhập vào ở textField đó:

Read More
01 Mar

Function bảng cửu chương trong javascript

- Kiểm tra một số có chia hết cho một số; Tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên; Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số nguyên; Giải phương trình bậc 2; Tính tích các số lẽ; Lũy thừa; In tam giác hình sao (2 dạng)

Read More
18 Dec
Cơ chế hoạt động của jQuery

Cơ chế hoạt động của jQuery

Giới thiệu cách thức hoạt động của jQuery và phương pháp để tạo ra một thư viện tương tự. Trước khi đọc bài này, bạn cần có các kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong javascript và các kiến thức căn bản về jQuery.

Read More

Các trang