JavaScript

06 Mar

Biểu thức quy tắc trong javaScript (regular expression)

Cũng như những ngôn ngữ lập trình khác biểu thức quy tắc (regular expression) là một tính năng đắc lực để kiểm tra, so sánh, thay thế, tách, ghép một chuỗi nào đó theo một quy tắc bạn quy định, nếu bạn đã tìm hiểu về biểu thức quy tắc trong ngôn ngữ PHP rồi thì sẽ thấy javaScript cũng có cách quy định tương tự chỉ khác ở một số hàm xử lý biểu thức quy tắc.

Read More
06 Mar

Phiên bản jQuery 1.9 có những tính năng mới

Phiên bản jQuery 1.9 được phát hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2013, đây là một sự đánh dấu quan trọng trước khi tiến lên phiên bản 2.0, từ phiên bản 2.0 jQuery sẽ không còn hỗ trợ trên các trình duyệt IE cũ.

Read More
06 Mar
Phóng to hình ảnh với jQuery plugin cloud-zoom

Phóng to hình ảnh với jQuery plugin cloud-zoom

Bài viết này sẽ giới thiệu một hiệu ứng khá hay với jQuery, khi bạn hover chuột lên hình ảnh thì sẽ có một hình ảnh phóng to tại phạm vi bao quanh chuột,

Read More
06 Mar
Hướng dẫn slider với Javascript - DOM

Hướng dẫn slider với Javascript - DOM

Từ khi có thư viện Jquery thì số lượng ứng dụng slider cũng tăng lên rất nhiều, không mất nhiều thời gian để bạn tìm cho mình một slider bằng công cụ tìm kiếm google.

Read More
06 Mar
Hướng dẫn thực hành Slider đơn giản với jQuery

Hướng dẫn thực hành Slider đơn giản với jQuery

Slider có thể chạy tốt trên hầu hết các trình duyệt hiện đại và đồng thời cũng chạy tốt trên trình duyệt Internet Explorer phiên bản 6,7,8... Slider cũng chiếm rất ít tài nguyên xử lý của CPU.

Read More
06 Mar

jQuery giới thiệu cách chọn phần tử theo: Attribute Selectors...

Bài viết này sẽ giới thiệu cách chọn phần tử theo thuộc tính và giựa theo các tùy chọn về vị trí của phần tử.

Read More
06 Mar
Các biểu thức chọn trong jQuery theo dạng CSS selector

Các biểu thức chọn trong jQuery theo dạng CSS selector

jQuery thực sự mạnh mẽ thật đúng với slogan "write less, do more", nó là một thư viện JavaScript rất giễ ràng sử dụng nó giúp các nhà thiết kế và phát triển web thêm các các phần tử có sự tương tác và có tính năng động về phía người dùng. Nếu trước kia bạn viết JavaScript mà không sử dụng thư viện thì sẽ rất dài vì bạn phải tự xây dựng thêm các hàm để chọn rồi sử lý phần tử bây giờ mọi thứ trở nên đơn giản và ngắn gọn như bạn viết CSS vậy. Bài viết này sẽ giới thiệu về các biểu thức chọn trong jQuery theo dạng CSS selector.

Read More
06 Mar

Phương thức phổ biến khác trong DOM: item, normalize...

Phương thức dùng để lấy một nút dựa vào chỉ mục của nút trong một mảng phần tử. Tham số là chỉ mục của phần tử. Trong DOM phần tử đầu tiên bắt đầu bằng chỉ mục 0.

Read More
06 Mar

Phương thức trong DOM: appendChild, click, cloneNode...

DOM rất tuyệt vời khi cung cấp sẵn cho chung ta rất nhiều phương thức giúp chúng ta thao tác các đội tượng trong hồ sơ việc áp dụng các phương thức trong DOM và vô cùng đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về các phương thức trong DOM bao gồm appendChild, click, cloneNode, getAttribute, hasAttribute, hasChildNodes, insertBefore.

Read More
06 Mar
Các thuộc tính trong DOM: offsetHeight, offsetWidth

Các thuộc tính trong DOM: offsetHeight, offsetWidth...

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các thuộc tính trong DOM bao gồm các thuộc tính như: offsetHeight, offsetWidth, offsetLeft, offsetTop, offsetParent, style, tagName, title.

Read More

Các trang