CSharp

02 Feb
Chạy ứng dụng C# với quyền administrator trong windows 7

Chạy ứng dụng C# với quyền administrator trong windows 7

Có rất nhiều chương trình ứng dụng được cài trên windows 7 (hay windows Vista)phải chạy dưới quyền Admin mới có thể tương tác với bộ nhớ trong ổ C

Read More
02 Feb
Áp dụng icon cho các file có đuôi mở rộng do chương trình tạo ra trong C#

Áp dụng icon cho các file có đuôi mở rộng do chương trình tạo ra trong C#

Khi mới bắt đầu đi vào lập trình Windows Form với ngôn ngữ C#. Ta không khỏi thắc mắc rằng tại sao những file .doc, .xls, .rar… lại có icon giống với icon của chương trình.

Read More
02 Feb
Giới thiệu về biểu thức chính quy – Introduction to Regular expression

Giới thiệu về biểu thức chính quy – Introduction to Regular expression

Bài viết này sẽ giới thiệu một cách tổng quan về regular expression (biểu thức chính quy). Giải thích vai trò của regular expression và giới thiệu một số công cụ để chúng ta dễ dàng tìm hiểu, sáng tạo và debug.

Read More
02 Feb
Ứng dụng Chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu bằng C#

Ứng dụng Chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu bằng C#

Trong nhiều ứng dụng, chúng ta cần chuyển tiếng Việt có dấu sang kiểu không dấu. Ví dụ như khi bạn tải một file đặt tên bằng tiếng Việt có dấu

Read More
01 Feb
Sử dụng control ListView trong C# – Using ListView control in C#

Sử dụng control ListView trong C# – Using ListView control in C#

ListView là một control dùng để hiển thị một danh sách các item với các biểu tượng. Chúng ta có thể sử dụng một  ...

Read More
30 Jan
Lấy danh sách liên hệ từ gmail bằng C# – Get Gmail contact list using C#

Lấy danh sách liên hệ từ gmail bằng C# – Get Gmail contact list using C#

Việc lấy danh sách liên hệ từ gmail có rất nhiều cách, đơn giản nhất là sử dụng tính năng export contacts được tích hợp sẵn trong gmail.

Read More
30 Jan

Tạo file DLL trong C#

Để tạo File DLL trong C# bạn làm như sau:
Bước 1: Mở Visual Studio và tạo mới project loại : Class Library

Read More
05 Jan
Menu Shortcuts in C# .NET

Menu Shortcuts in C# .NET

Menus usually have shortcuts. These are the underlined letters that you see when you click a menu.

Read More
19 Dec
Reference and Value Types in C#

Reference and Value Types in C#

This paper is meant for the beginner. It will begin with the standardized differences between reference types and value types...

Read More

Các trang