Cornered development

19 Dec
Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Đồ thị: là một cấu trúc dữ liệu rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các cặp đỉnh này. Chúng ta phân biệt đồ thị thông qua kiểu và số lượng cạnh nối giữa các cặp đỉnh của đồ thị.

Read More
19 Dec
Đổi chỗ các phần tử trong mảng

Đổi chỗ các phần tử trong mảng để được số lớn nhất bằng C/C++

Trong một chương trình truyền hình, người chơi có cơ hội nhận được một số tiền thưởng. Số tiền được ghi lên các card (bảng)

Read More
19 Dec
Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán xếp hạng cho các em học sinh trong lớp bằng C/C++

Bài toán: Lớp học có n học sinh vừa trải qua kỳ thi cuối học kỳ I. Sau khi công bố điểm thi của các học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn xem thứ tự xếp hạng của mỗi thí sinh.

Read More
19 Dec
Bài tập mẫu về thao tác vào ra cơ bản

Bài tập mẫu về thao tác vào ra cơ bản và các câu lệnh có cấu trúc trong C/C++

Bài 1. Viết chương trình nhập dữliệu cho các biến kiểu int, long int, float, chuỗi, sau đó hiển thị ra màn hình.

Read More
19 Dec
Biểu diễn n thành tổng các số tự nhiên

Biểu diễn n thành tổng các số tự nhiên không lớn hơn n bằng C/C++

Bài toán: Cho n là số nguyên dương. Biểu diễn n thành tổng các số tự nhiên không lớn hơn n.

Read More
19 Dec
Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng ngôn ngữ Java

Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân bằng ngôn ngữ Java

Có 3 cách để chuyển một số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân.

Read More
19 Dec
Bài toán liệt kê các hoán vị của một tập có lặp theo thứ tự từ điển C/C++

Bài toán liệt kê các hoán vị của một tập có lặp theo thứ tự từ điển C/C++

Bài toán: Cho tập X gồm n chữ cái. X = {a,b,c,…} trong đó các chữ cái có thể lặp lại.

Read More
19 Dec
Giải thuật liệt kê hoán vị - liệt kê hoán vị tiếp theo theo thứ tự từ điển

Giải thuật liệt kê hoán vị - liệt kê hoán vị tiếp theo theo thứ tự từ điển

Bài toán : Liệt kê các hoán vị của tập n phần tử. Cho X = { 1, 2,.., n }. Hãy liệt kê các hoán vị từ n phần tử của X.

Read More
19 Dec
Bài toán xây dựng đường sắt

Bài toán xây dựng đường sắt được cài đặt theo thuật toán Prim và C/C++

Bộ xây dựng đang có kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt nối liền các thành phố với nhau, sao cho chỉ có duy nhất 1 tuyến đường sắt nối liền hai thành phố bất kỳ

Read More
19 Dec
Thuật toán Prim - thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất bằng C/C++

Thuật toán Prim - thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất bằng C/C++

Thuật toán Kruskal làm việc kém hiệu quả đối với những đồ thị có số cạnh khoảng m=n (n-1)/2. Trong những tình huống như vậy, thuật toán Prim tỏ ra hiệu quả hơn. Thuật toán Prim còn được mang tên là người láng giềng gần nhất

Read More
09 Dec
Cài đặt thuật toán game pokemon bằng ngôn ngữ lập trình Java

Cài đặt thuật toán game pokemon bằng ngôn ngữ lập trình Java

Với 2 TH cơ bản này thì chúng ta chỉ cần dùng vòng lặp for từ điểm đầu đến điểm cuối và kiểm tra xem đường thẳng đó có thông với nhau được không.

Read More
09 Dec
Thuật toán mô phỏng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất bằng java

Mô phỏng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất bằng java

Chương trình cũng cho phép lưu lại đồ thị, mở đồ thị đã lưu.

Read More
09 Dec
Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C/C++

Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C/C++

Do một số góp ý của các bạn nên mình đã viết thêm 1 chương trình của thuật toán Dijkstra theo cấu trúc hàm và cũng nhân tiện chỉnh lại chút code cho sáng sủa và chính xác hơn

Read More
09 Dec
Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng Pascal

Cài đặt chương trình mô phỏng thuật toán Dijkstra bằng Pascal

Về thuật toán Dijkstra có 2 loại là tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh nguồn tới 1 đỉnh đích và tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh nguồn tới các đỉnh còn lại của đồ thị

Read More
09 Dec
Lập trình tìm và chiếu lên màn hình các cặp số hữu nghị trong phạm vi từ 1 đến 10000

Lập trình tìm và chiếu lên màn hình các cặp số hữu nghị trong phạm vi từ 1 đến 10000

Hai số tự nhiên A, B được coi là hữu nghị nếu như số này bằng tổng các ước số của số kia và ngược lại.

Read More
09 Dec
Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

Mọi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố.

Read More

Các trang