Một buổi chiều hoàn hảo ở Đà Lạt 23. 04. 2022

[Đà Lạt 23. 04. 2022]

Một buổi chiều hoàn hảo ở Đà Lạt là như thế nào?

Là một chiếc hoàng hôn xinh và một chiếc lòng yên bình.

---

ảnh: Lê Nguyễn

#dalat #hoicuongdalat #dalatfriends

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet