Nơi có nhiều kỉ niệm của chúng ta Sài Gòn 09. 04. 2022

Sài Gòn 09. 04. 2022

Vẫn nhớ như in thời thơ bé, mới tám chín giờ đã lên giường ngủ thẳng tới khi trời sáng. Chẳng có ác mộng, chẳng muộn phiền, chẳng nhớ nhung ai và cũng chẳng phải cứ nằm đấy rồi khóc lúc nào không hay

Weibo - Trans: Giải Ưu

Photo: latrvi

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)