Netflix, Skadden Arps và những công ty trả lương cao nhất Mỹ

Các hãng công nghệ, tư vấn và luật thống trị danh sách của website tuyển dụng Glassdoor năm nay như: Skadden Arps, Netflix, Booz & Company (nay là Strategy&), McKinsey & Company

 

1. Skadden Arps

Thu nhập trung bình năm: 182.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 170.000 USD

Ngành: Luật

 

2. Netflix

Thu nhập trung bình năm: 180.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 180.000 USD

Ngành: Công nghệ

 

3. Booz & Company (nay là Strategy&)

Thu nhập trung bình năm: 162.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

 

4. McKinsey & Company

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

 

5. A.T. Kearney

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

 

6. Sidley Austin

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 160.000 USD

Ngành: Luật

 

7. Boston Consulting Group

Thu nhập trung bình năm: 158,463 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 140.000 USD

Ngành: Tư vấn

 

8. Mozilla

Thu nhập trung bình năm: 147.556 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 112.737 USD

Ngành: Công nghệ

 

9. Good Technology

Thu nhập trung bình năm: 147.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 136.250 USD

Ngành: Công nghệ

 

10. Altera

Thu nhập trung bình năm: 147.200 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 133.250 USD

Ngành: Công nghệ

 

11. VMware

Thu nhập trung bình năm: 145.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 121.500 USD

Ngành: Công nghệ

 

12. Cadence Design Systems

Thu nhập trung bình năm: 145.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 130.000 USD

Ngành: Công nghệ

 

13. Google

Thu nhập trung bình năm: 143.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 116.000 USD

Ngành: Công nghệ

 

14. Synopsys

Thu nhập trung bình năm: 143.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 123.000 USD

Ngành: Công nghệ

 

15. TrueCar

Thu nhập trung bình năm: 141.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 100.000 USD

Ngành: Công nghệ

Hà Thu (theo Glassdoor)

 

Tags: