Tỷ giá CFD | Giao dịch CFD

Khi giao dịch những chỉ số CFD, 1 lot tương đương với khối lượng giao dịch của bạn. Khối lượng giao dịch nhỏ nhất khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tổng lời hay lỗ khi giá lên xuống 1 đơn vị (tick). Bạn có thể tham khảo thông tin về khối lượng giao dịch nhỏ nhất và giá trị mỗi tick (giống như pip ở tiền tệ) trên phần mềm giao dịch.
 

Ví dụ về giao dịch chỉ số CFD
 
Tỷ giá CFD | Giao dịch CFDTỷ giá của chỉ số UK 100 = 5001/5007
 
Có nghĩa là bạn có thể sell (Bán) tại 5001 hoặc buy (Mua) tại 5007. Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán, nó là phí giao dịch.
 
Giả Sử: Bạn đặt lệnh sell 10 lot tại 5001 (giá mỗi tick/lot là 1$ - giá này có thể thay đổi).
 
Nghĩa là cứ mỗi thay đổi nhỏ (tick) của chỉ số UK 100 đi xuống, bạn sẽ lời 10$, và ngược lại nếu giá đi lên 1 tick bạn sẽ lỗ 10$.
 
Khi tỷ giá của chỉ số UK 100 xuống đến 4895/4951, bạn thoát lệnh sell (mua 10 lot tại 4951).
 
Kết quả bạn lời: (5001-4951) x 10$ = 500$
 
Và nếu tăng thì kết quả là bạn sẽ bị lỗ và cách tính như trên.
 
Các chỉ số CFD dựa trên hợp đồng tương lai nên chúng tôi không tính lãi suất hay chi phí qua đêm.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet