Blog

02 May
Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam còn thiếu nhiều năm 2019

Theo ông Nguyễn Đình Cung, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là không gian mà chúng ta gọi là cách mạng 4.0, tạo ra những cơ hội suy nghĩ khác và làm khác để đạt được các mục tiêu.

Read More
02 May
Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
.

Xu hướng "ứng xử" của các quốc gia với những mô hình kinh doanh mới trong thời đại số 2019

Bắt đầu thảo luận: Xu hướng "ứng xử" của các quốc gia với những mô hình kinh doanh mới trong thời đại số

Read More
02 May
Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành, phát triển cầu nối giữa khu vực tư nhân với cơ quan quản lý nhà nước.

Read More
02 May
Phát biểu khai mạc: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Phát biểu khai mạc: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Bắt nhịp với những diễn biến nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một trong những cách thức ứng phó phù hợp mà Việt Nam đưa ra là đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Read More
02 May
VPEForum 2019, Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Phiên hiến kế về khởi nghiệp và các mô hình kinh doanh mới 2019

Hội thảo bắt đầu lúc 8h30 với sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Đình Cung -Viện trưởng Viện quản lý kinh tế

Read More
20 Apr
TopDev công bố ngành IT tại Việt Nam đã phát triển mạnh với 7 hướng mới

TopDev công bố ngành IT tại Việt Nam đã phát triển mạnh với 7 hướng mới

Báo cáo 'Vietnam IT Landscape 2019' do TopDev mới công bố cho biết, ngoài gia công, ngành IT tại Việt Nam đã phát triển mạnh với 7 hướng mới.

Read More
03 Apr

Giới thiệu khóa học 5 bước thiết lập mục tiêu cuộc đời (P3)

Tất cả đàn ông và phụ nữ tốt, phải chịu trách nhiệm tạo ra các di sản để đưa thế hệ tiếp theo đến một cấp độ mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng.

Read More
02 Apr

Các bước chuẩn bị khóa học 5 bước thiết lập mục tiêu cuộc đời (P2)

"Hạnh phúc không thể tự tìm đến, sở hữu hay kiếm được; hạnh phúc cũng không phải là ăn no hay mặc đẹp. Hạnh phúc là những trải nghiệm tinh thần khi ta sống mỗi phút giây với tình yêu, ân sủng và lòng biết ơn. "- Denis Waitley

Read More
02 Apr

Lời chào mừng, hành trình kiến tạo tương lai - hành trình thú vị (P1)

Với mong muốn đất nước ngày càng phát triển xa hơn nữa.tôi và những người bạn của mình mong muốn sẽ giúp được một triệu gia đình Việt nuôi dạy con cái thành tài, nuôi dạy trẻ ngay từ lúc còn trong bụng mẹ của các chuyên gia.

Read More
01 Apr

Anh Tuấn Hà - Trực tiếp Sự kiện Quốc tế Trả lời của các Diễn giả

Micro marketing có thể hiểu một cách đơn giản là công việc thu thập, tổng hợp và phân tích các thông tin về doanh nghiệp hoặc sản phẩm mà doanh nghiệp đó cung cấp.

Read More

Các trang