April 2013

30 Apr
 Cấu hình Web Server trên Windows server 2003

Cấu hình Web Server trên Windows server 2003

Web Server là máy chủ có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa những website đã được thiết kế cùng với những thông tin liên quan khác. (các mã Script, các chương trình, và các file Multimedia)

Read More
30 Apr
Cài đặt máy chủ DNS và Domain Controller trong Windows Server 2003

Cài đặt máy chủ DNS và Domain Controller trong Windows Server 2003

Windows Server 2003 gồm có tất cả các chức năng mà khách hàng mong đợi từ một hệ điều hành Windows Server, chẳng hạn như khả năng bảo mật, độ tin cậy, khả năng có sẵn và nâng cấp. Thêm vào đó, Microsoft đã cải thiện và mở rộng họ sản phẩm máy chủ Windows để cho phép các tổ chức có thể trải nghiệm nhiều lợi ích của Microsoft .NET – một tập phần mềm cho việc kết nối thông tin, mọi người, hệ thống và thiết bị.

Read More
28 Apr
Bộ phần mềm máy chủ tổng hợp: eBox

Bộ phần mềm máy chủ tổng hợp: eBox

Như đã nói trong một số post trước, phần mềm máy chủ là lĩnh vực mà PMNM phổ biến nhất, hiệu quả nhất từ trước khi Windows NT, Exchange, … ra đời.

Read More
28 Apr
Giới thiệu các thành phần trong server mail

Giới thiệu các thành phần trong server mail

Để cài đặt một máy chủ email, có nhiều cách làm, nhiều lựa chọn. Sau đây là một lựa chọn

Read More
27 Apr
Bảo vệ Drupal Content với Node Access Password

Bảo vệ Drupal Content với Node Access Password

This module will automatically generate a random password for each node you want to protect. That password must be entered before viewing the content.

Read More
27 Apr
Hướng dẫn update cho theme trong Drupal

Hướng dẫn update cho theme trong Drupal

In the example below, we have version 7.x.-1.0 of the Zero Point theme on our site.

Read More
27 Apr
Sử dụng Search Module trong Drupal như thế nào?

Sử dụng Search Module trong Drupal như thế nào?

The search module is a perfect example of something that is initially confusing to set up, but easy once you know how do it correctly.

Read More
24 Apr
Đợt giảm giá thứ hai trong tháng của một số smartphone năm 2013

Đợt giảm giá thứ hai trong tháng của một số smartphone năm 2013

Đây là đợt giảm giá thứ hai chỉ trong vòng một tháng nay, tập trung nhiều vào các model tầm trung từ 4-6 triệu đồng.

Read More
21 Apr
Những điểm quan trọng trong file Settings.php của Drupal

Những điểm quan trọng trong file Settings.php của Drupal

The settings.php is unique to every site and contains all of the important information that Drupal needs to run.

Read More
21 Apr
Hướng dẫn xóa Content Types và Fields trong Drupal

Hướng dẫn xóa Content Types và Fields trong Drupal

The short answer to this question is, the nodes remain in the database. You can see the nodes listed in the Find Content admin page.

Read More

Các trang

Advertisement

 

jobsora