April 2012

08 Apr
Sử dụng nginx để tăng tốc cho Drupal

Máy chủ web nginx giúp tăng tốc cho Drupal

Hiện nay Apache là máy chủ web được dùng phổ biến nhất trên thế giới do tính đa dụng

Read more
07 Apr
Apple sẽ sử dụng camera 3D lên các sản phẩm tiếp theo

Apple sẽ sử dụng camera 3D lên các sản phẩm tiếp theo

Apple có thể đang trong quá trình chuẩn bị để mang camera 3D lên các thiết bị tiếp theo của hãng.

Read more
06 Apr

3000+ JavaScript Source Codes

Welcome to JavaScript Source Code 3000. With almost 800 ready-to-use Java Scripts that you can cut & paste into...

Read more
04 Apr
Install Midnight Commander (MC) 4.7.3 In Ubuntu

Install Midnight Commander (MC) 4.7.3 In Ubuntu

Midnight Commander is probably the most well-known console file manager and probably the most easy to use due to being the closest to Norton Commander...

Read more
04 Apr
How to Transfer Contacts, Photo, Music from iPhone to Android

How to Transfer Contacts, Photo, Music from iPhone to Android

Are you an iPhone user and want interested in switching to android mobile phone and worried about how to transfer contacts, calendar...

Read more
04 Apr
Instagram Tips – Use Instagram Like a Pro

Instagram Tips – Use Instagram Like a Pro

Instagram is one of the most popular app available for Apple iOS and very soon it was available for Android users.

Read more
04 Apr
7 Chi tiết cần được pin đầu trang Timeline [Facebook Page]

7 Chi tiết cần được pin đầu trang Timeline [Facebook Page]

Một trong những tính năng thông minh nhất của Timeline dành cho thương hiệu, đó là Pin.

Read more
04 Apr
IceFloor

Quản lý tường lửa của MacOS X (Lion) bằng IceFloor

Từ đơn giản đến phức tạp, phần mềm miễn phí IceFloor hầu như có thể đảm nhiệm tất!

Read more
02 Apr

Upgrading Eclipse on Ubuntu (from 3.5 to 3.7 indigo – works for other versions too)

After upgrading my Ubuntu version to 11.04 I installed eclipse using the software centre.

Read more

Các trang

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer