Cách tạo CHỮ MÀU XANH cho status và comment trên Facebook

Cách tạo CHỮ MÀU XANH cho status và comment trên Facebook

LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ CẬP NHẬT STATUS TRÊN FACEBOOK BẰNG CHỮ MÀU XANH?

  1. Truy cập vào tài khoản Facebook và định vị nơi mà bạn muốn post status hay comment.

  2. Bây giờ đánh đoạn code: @@[0:[117970064887021:0: ĐOẠN TEXT CỦA BẠN ]] HOẶC COPY NÓ ngay sau đây

“ @@[0:[117970064887021:0: ĐOẠN TEXT CỦA BẠN ]] ” (không có dấu “”)

Mẹo:- Thay ĐOẠN TEXT CỦA BẠN trong đoạn Code ở trên bởi những gì bạn muốn post lên facebook và Enter.

  1. Cái bạn Post sẽ có màu xanh và tôi chắc rằng những Friends trên Facebook của bạn sẽ rất ngạc nhiên.

Chúc bạn thành công.

[Sưu Tầm]