30 ví dụ về quảng cáo in thông minh

Quảng cáo in phải thực sự bắt mắt và hấp dẫn thì mới thu hút được sự chú ý của người xem. Trong bài này bạn sẽ thấy một số ví dụ về quảng cáo thông minh và những thông điệp khéo léo mà các quảng cáo này thể hiện. Hầu hết những quảng cáo được liệt kê dưới đây đều gây buồn cười và trông không thực tế, nhưng đó chính lại là lý do tạo nên sự hiệu quả và gây thú vị cho người nhìn.

Panasonic 3D TV: Dino

01_smart_print_advertisement_panasonic_3d_tv_dino

Samsung: Optical Zoom, Dog

02_smart_print_advertisement_samsung_optical_zoom_dog

Delsey Luggage: Tarmac

03_smart_print_advertisement_delsey_luggage

Abramet: Tree

04_smart_print_advertisement_abramet_tree

Tag Heuer: Bird

05_smart_print_advertisement_bird-print.preview

Telepizza Extra Cheese: Giant Kong

06_smart_print_advertisement_telepizza_extra_cheese

AirWick: Bucket

07_smart_print_advertisement_airwick_bucket

Pastorini Toy Store: Pilot

08_smart_print_advertisement_pastorini_toy_store

WWF Bluefin Tuna overfishing: Panda

09_smart_print_advertisement_wwf

English Mastery: Absurd Crosswalk

10_smart_print_advertisement_english_mastery_absurd_crosswalk

Colgate Max White One: Guy

11_smart_print_advertisement_colgate

Farmers Insurance: Work Injuries

12_smart_print_advertisement_insurance

Kawasaki: Skater

13_smart_print_advertisement_kawasaki

Paladar Gastronomy Festival: Exchange 3

14_smart_print_advertisement_paladar_gastronomy_festival

Avis: Reunion

15_smart_print_advertisement_avis_reunion

Tiger Vacuum Bottle: Snow

16_smart_print_advertisement_tiger_vacuum_bottle_snow

Volvic: Plum

17_smart_print_advertisement_volvic_plum

Wikipedia: War

18_smart_print_advertisement_wikipedia_war

Pampaverde: Extra big burger

19_smart_print_advertisement_pampaverde_extra_big_burger

Fabercastell Truecolours: Eggplant

20_smart_print_advertisement_fabercastell_truecolours_eggplant

Stihl: Bush

21_smart_print_advertisement_stihl_bush

Save the Rhino: Zebra

22_smart_print_advertisement_save_the_rhino_zebra

Pepsi Diet: Unpimp your body

23_smart_print_advertisement_pepsi_diet

Duracell: Ship

24_smart_print_advertisement_duracell_ship

Getty Images: Underwater

25_smart_print_advertisement_getty_images_underwater

Smart: Pollution

26_smart_print_advertisement_smart_pollution

TACA Airlines: Small San Francisco

27_smart_print_advertisement_taca_airlines

ANCMA: To be noticed

28_smart_print_advertisement_ancma

Canal+: iPhone, Football

29_smart_print_advertisement_canal

Shriram Cement: Athena, Greece

30_smart_print_advertisement_shriram_cement

(Tổng hợp từ: Webdesignledger.com)