www.Ahrefs.com - Công cụ quản lý backlink

Theo dõi đối thủ, quản lý backlink là một phần quan trọng trong SEO, sau đây dịch vụ seo  của chúng tôi  xin hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ theo dõi đối thủ và quản lý backlink bằng tool Ahrefs.com . Bạn nên tiết kiệm mỗi ngày chỉ được 15 request nếu đăng ký, không thì chỉ được 5 request. Công cụ khá tốt cho ta biết được lượng backlink được index, bị mất vào từng thời gian cụ thể…

1. Trước tiên bạn vào trang Ahrefs.com và gõ domain của bạn vào.

interface
Giao diện khi gõ domain và enter

2. Để xem lượng backlink đã được index trong các ngày bạn click vào New

 new backlink
Quản lý new backlink  thật dễ dàng

3. Các bạn muốn xem backlink mình bị mất click vào Lost

lost-backlink
Bị mất ngày nào biết liền

4. Xem các domain mình đặt backlink là keyword, click vào Referring domains

 cac trang dat text
Quản lý thật tiện

5. Xem các domain đặt backlink là domain, click vào Linked domains

www.Ahrefs.com - Công cụ đánh giá đối thủ và quản lý backlink
Các trang mình đặt text là domain của mình

Các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn thì vào trang đó test thử nhé. Chúc các bạn vui vẻ.