Download sách Drupal: Master Drupal in 7 hours

Link Download:  Master Drupal in 7 hours

Một quyển sách hay, dành cho người mới bắt đầu, dài chưa đến 100 trang. Sách có cách diễn giải sống động, dễ hiểu, và không đề cập đến một dòng lệnh nào. Theo lời tác giả thì "Tôi không phải là nhà phát triển Drupal, tôi không biết code." Tuy nhiên, trong 7 tiếng, bạn sẽ học được cách xây dựng và tối ưu một website Drupal hoàn chỉnh.

Download sách Drupal: Master Drupal in 7 hours

Tác giả sách này là anh Tuthanh, một người Việt Nam. Sách hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tìm thấy tại trang chủ.

Link Download:  Master Drupal in 7 hours