Dropbox tích hợp chức năng chia sẻ file theo nhóm trên Facebook

Người dùng Facebook trước giờ luôn có nhu cầu chia sẻ những dữ liệu nào đó với bạn bè của mình. Chức năng chia sẻ file cho những người trong cùng Group là một lựa chọn quen thuộc.

Tuy nhiên, Facebook giới hạn dung lượng của mỗi file là 25MB, đồng thời cấm các file nhạc hoặc file .exe. Điều đó sẽ không còn là vấn đề với sự tích hợp Dropbox vào mạng xã hội này.

Để bắt dầu sử dụng Dropbox ngay trên Facebook, các bạn có thể nhấn vào nút "Add file" trong trang của nhóm và kết nối với tài khoản Dropbox đang dùng (hoặc tạo tài khoản mới).

Dropbox

Một khi đã lựa chọn kết nối tài khoản Facebook với Dropbox, bạn sẽ có thể duyệt qua thư mục Dropbox của mình và lựa chọn những gì muốn chia sẻ. Tài liệu, ảnh, video được chia sẻ từ Dropbox sẽ được hiển thị trong trên tường của nhóm và có thể được xem bằng điện thoại hoặc tablet.

"Khi bạn sửa đổi một file nào đó, cập nhật sẽ được đưa thẳng vào những gì bạn chia sẻ trong nhóm. Và cũng giống như các nội dung khác trên Facebook, mọi người có thể bình luận hoặc "thích" các dữ liệu từ Dropbox".

image Choose_file-86b48.png

Chức năng cập nhật dữ liệu là điều rất tuyệt vời cho nhóm học tập với nhiều người làm chung một project và mỗi cá nhân lại liên tục có sự chỉnh sửa của riêng mình.

Tổng hợp.