Swift, Apple công bố ngôn ngữ lập trình mới Swift

Ngữ lập trình mới Swift

Apple công bố ngôn ngữ lập trình mới Swift - mà sẽ thay thế Objective-C để xây dựng ứng dụng và game trên iOS và OS X. 

Có khá nhiều thay đổi với Objective-C để cải thiện ngôn ngữ này, tuy nhiên Apple cũng đữa ra rất nhiều bản demo cho thấy rằng Swift làm tôt hơn Objective-C rất nhiều.

Apple nói rằng bạn có thể đua ứng dụng được viết bằng Swift lên App Store từ ngày đầu tiên.

Craig Federighi 

Craig Federighi (phó chủ tịch kỹ thuật tại Apple) nói rằng "chúng tôi đã sử dụng Objective-C 20 năm nay, và chúng tôi yêu nó, nhưng chung tôi đang cân nhắc rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn mà không phải dựa vào C."

Federighi nhấn mạnh rằng Swift code và C code có thể được tồn tại cùng lúc trong một ứng dụng. Vì vậy các lập trình viên có thế nâng cấp ứng dụng của họ dần dần theo thời gian, thay vì phải viết lại hoàn toàn bằng Swift.

swift feature

swift speed

Nếu bạn hứng thú về ngôn ngữ lập trình mới này thì bạn có thể download cuốn sách được viết bởi Apple tại đây Swift programming language