AngularJs, học AngularJs qua 8 vấn đề cơ bản nhất năm 2015

Angular là một framework rất mạnh làm cho việc xây dựng ứng dụng với giao diện thân thiện trở nên dễ dàng hơn. 

1. StackOverflow

StackOverflow có lẽ có rất nhiều câu trả lời sai. Câu trả lời có thể đúng và giải quyết vấn đề của bạn tuy nhiên sẽ có giải pháp tốt hơn. Angular code nên gọn gàng, vậy nên khi nó quá phức tạp có nghĩa là có điều gì đó không đúng.

2. Khái niệm $scope trong Angular

Khái niệm $scope trong Angular thật là tuyệt vời. Trong trường hợp bạn có rất nhiều controller, và một controller lớn có thể bao gồm nhiều controller con bên trong. Và khi đó mỗi controller sẽ có $scope riêng của nó. Khi bạn muốn truy cập $scope của controller mẹ. Thì có nghĩa là bạn đang làm sai và bạn nên cân nhắc sử dụng Factory.

3. Data binding 

Data binding giữa các controller khác nhau nên sử dụng Factory hoặc Service. Sau đây là một video sẽ giải thích rõ điều này

4. UI-Router

Thậm chí không bận tâm học tập ngRoute, đi thẳng đến UI-Router. UI-Router tốt hơn đáng kể và mạnh hơn. https://github.com/angular-ui/ui-router

5. Angular là một MVVM framework

Angular là một MVVM framework. Nếu bạn là một lập trình viên đến từ MVC framework như Rails hay Django bạn có thể gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên khi bạn hiểu sự khác biệt giữa MVVM và MVC thì Angular dễ hiểu hơn rất nhiều.

6. Cấu trúc của một Angular app

Cấu trúc là rất quan trong. Có lẽ điều này là đúng với bất kỳ một ứng dụng web app nào. Cấu trúc của một Angular app thường như sau - states/routes, scopes, factories, services, controllers, and directives.

7. Directives

Directives làm cho Angularjs thực sự mạnh mẽ. Nếu bạn mới tới Angular thì directives có thể là một khái niệm xa lạ. Directives có thể tái sử dụng giúp controller của bạn nhỏ gọn hơn. Nếu bạn thấy code của mình lặp đi lặp lại, thì có nghĩa là bạn nên sử dụng directives.

8. Tiếp theo

Khi bạn có thể nghĩ đến 3 cách để giải quyết một cái gì đó, có thể là bạn cần phải suy nghĩ khó khăn hơn khi có thể thêm 3 cách khác nhau. Dẫn vào điểm tiếp theo của tôi ...