Hướng dẫn Rewrite URL trong asp.net

Một trong những bước quan trọng khi tiến hành tối ưu hoá website là sử dụng URL thân thiện với google. Trong bài viết này WEBXAULA sẽ giới thiệu với các bạn cách viết lại URL trong asp.net 

Hướng dẫn Rewrite URL trong asp.net

Thông thường, URL website của bạn sẽ có dạng http://your-domain/Default.aspx?p=1.

Nhưng những url dạng này google sẽ rất khó index trang của bạn. Bạn nên  viết lại URL của bạn thành dạng như http://your-domain/san-pham/san-pham-1 sẽ rất thân thiện với google.

Đầu tiên bạn cần download thư viện UrlRewritingNet tại đây.

Bạn khai báo trong web.config

<configSections>

<sectionname="urlrewritingnet"

type="UrlRewritingNet.Configuration.UrlRewriteSection,UrlRewritingNet.UrlRewriter"

requirePermission="false"

restartOnExternalChanges="true"/>

</configSections>

<urlrewritingnet rewriteOnlyVirtualUrls="true"

contextItemsPrefix="QueryString"

defaultPage="default.aspx"

defaultProvider="RegEx"

xmlns="http://www.urlrewriting.net/schemas/config/2006/07">

<rewrites>

 <addname="RedirectInApplication"

virtualUrl="^~/redirect/(.*)/Default.aspx"

rewriteUrlParameter="ExcludeFromClientQueryString"

destinationUrl="~/$1/Redirected.aspx"redirect="Application" 

redirectMode="Permanent"ignoreCase="true"/>

  <addname="1"virtualUrl="^~/san-pham/(.*)-(.*).html"

rewriteUrlParameter="ExcludeFromClientQueryString"

destinationUrl="~/page/Default.aspx?pID=$2"

ignoreCase="true"/>

          
 <addname="KickBrowserToDomain"

virtualUrl="^http\://(.*)/kickto/(.*).aspx"

rewriteUrlParameter="ExcludeFromClientQueryString"

destinationUrl="http://$2?source=$1"

redirect="Domain"

redirectMode="Permanent"

ignoreCase="true"/>

  </rewrites>

</urlrewritingnet>
<httpModules>

  <addname="UrlRewriteModule" type="UrlRewritingNet.Web.UrlRewriteModule,

  UrlRewritingNet.UrlRewriter"/>

</httpModules>


<modules>


Lưu ý bạn nào dùng IIS7 trở lên cần khai báo thêm trong phần <system.webServer>

    
<removename="ScriptModule" />

<addname="UrlRewriteModule" type="UrlRewritingNet.Web.UrlRewriteModule,

UrlRewritingNet.UrlRewriter" />

</modules>
 

Trong phần in đậm trong code là phần để các bạn add thêm các phần viết lại URL cho website của bạn.