Thực hành Database

14 Mar

SQL Server 2000 : Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu (Rule)

Microsoft SQL Server cung cấp một đối tượng có tính năng hoạt động gần giống như CHECK constraint, đối tượng này dùng để kiểm tra giá trị dữ liệu của các ...

Read More
08 Feb
Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005

Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005

Hướng dẫn cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005 (Express Edition)

Read More
06 Feb
Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2000

Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2000

SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database
Management System (RDBMS) ) ...

Read More
26 Jan
Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Database Normalization

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Database Normalization

Dù có nhiều ý kiến trái ngược nhưng chuẩn hóa CSDL là một việc quan trọng để có được một CSDL tốt: không còn các dị thường (update anomaly, insertion anomaly, deletion anomaly), không có dư thừa dữ liệu.

Read More

Các trang

 

thuoc tru moi cong trinh xay dung

GIÁ THÀNH:  Call 0986 018 930 - anh Sơn

Xem chi tiết

>> Thuốc trừ mối cho công trình xây dựng Lenfos 2017

>> Lenfos 50EC thuốc trừ mối công trình xưởng - kho bãi 2017

>> Diệt mối công trình xây dựng Lenfos mới nhất 2017

#

 

Cloud of tags