CSharp

25 Dec

Bài 7: Xuất kết quả report ra Excel, PDF

Đọc mấy bài ở trên các bạn chắc đã nắm đc sơ sơ về crytal report rùi, giờ nói thêm về việc trích xuất ra các định dạng của Excel hoặc PDF

Read More
25 Dec
Bài 6: Tạo reports từ XML

Bài 6: Tạo reports từ XML

Nãy giờ ta mới chỉ tạo report từ database truyền thống, giờ sẽ chơi với 1 kiểu dữ liệu hiện đại hơn là XML cho nó máu

Read More
25 Dec
Bài 5: Tạo dynamic reports trong C#

Bài 5: Tạo dynamic reports trong C#

Mấy bài trước, chúng ta tạo report từ những database đã được chọn sẵn, bây giờ ta tạo report từ kết quả của các query SQL lúc runtime.

Read More
25 Dec
Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Bài 4 : Tạo reports từ Sql query

Ở bài này tui sẽ tạo report từ kết quả của các query trong Sql, vẫn sử dụng DataSet. Tui sẽ tạo report cho bảng Product trong cái database đã nói ở bài trên cùng nhé,câu truy vấn của chúng ta như sau :

Read More
25 Dec
Bài 3: Tạo reports từ DataSet

Bài 3: Tạo reports từ DataSet

Mấy bài trước tui chỉ tạo report từ database, ở bài này tui sẽ tạo 1 report từ DataSet coi sao nhé. Tạo 1 project winform mới, add thêm vào 1 DataSet,giữ nguyên các thông tin mặc định của nó,trên DataSet đó ta tạo ra 1 datatable có 2 column là ID và Item

Read More
25 Dec
Bài 2: Sử dụng parameter trong crytal report

Bài 2: Sử dụng parameter trong crytal report

Mọi việc cũng giống như trên, đến bước chọn các table thì ta chọn cả 3 table cho nó máu, sau đấy là chọn các fields muốn report :

Read More
25 Dec
Căn bản về C# crystal reports

Bài 1: Căn bản về C# crystal reports

Đầu tiên, ta tạo 1 database nhỏ để làm việc với nó, các bạn tạo trong sqlserver 1 database có tên là example, có 3 table là OrderMaster , OrderDetails ,Product

Read More
25 Dec
Ứng dụng duyệt hình ảnh với C#

Ứng dụng duyệt hình ảnh với C#

Trong ví dụ này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn:

Read More
25 Dec
Hướng dẫn làm trò chơi Quay số

Hướng dẫn làm trò chơi Quay số

Đầu tiên, thiết kế Form như hình dưới đây:

Read More
25 Dec
C# - Hướng dẫn tạo Crystal Reports bằng Dataset

C# - Hướng dẫn tạo Crystal Reports bằng Dataset

creating Crystal Reports using C#.NET" . Tạo một Crystal Reports trong C#.Net với CSDL access, SQL sercer làm tương tự.

Read More

Các trang

 

thuoc tru moi cong trinh xay dung

GIÁ THÀNH:  Call 0986 018 930 - anh Sơn

Xem chi tiết

>> Thuốc trừ mối cho công trình xây dựng Lenfos 2017

>> Lenfos 50EC thuốc trừ mối công trình xưởng - kho bãi 2017

>> Diệt mối công trình xây dựng Lenfos mới nhất 2017

#

 

Cloud of tags